Van onrechtmatige schadeafhandeling en secundaire victimisatie is sprake als de afhandeling door een verzekeraar onnodig lang duurt en de lange duur of de opstelling van de verzekeraar het slachtoffer negatief beïnvloedt.

Een complex autistische man mishandelt een zorgmedewerkster. De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk. De aansprakelijk verzekeraar handelt de schade dusdanig langzaam af dat er sprake is van secundaire victimisatie. De vrouw krijgt een letselschadevergoeding van € 5.000,– voor de onrechtmatige wijze waarop de schade is afgehandeld.

Deze recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland laat zien wanneer letselschade afhandeling onrechtmatig is en het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding vanwege verwijtbare vertraging van de letselschadeafhandeling.

Wat is secundaire victimisatie?

Onrechtmatige schadeafhandeling noemen we ook wel secundaire victimisatie. Secundaire victimisatie betekent dat iemand eerst slachtoffer is van een ongeluk en daarna van de werkwijze of houding van artsen, de politie, rechters, verzekeraars, advocaten of andere personen uit de omgeving van het slachtoffer.

onrechtmatige schadeafhandeling, schadevergoeding vertraging letselschadezaak, secundaire victimisatie

Wanneer is schadeafhandeling onrechtmatig?

Om te beoordelen of de schadeafhandeling onrechtmatig is verlopen, kijken we naar de verwijten die partijen kunnen worden gemaakt. Hebben bepaalde handelingen voor vertraging gezorgd? Bijvoorbeeld doordat de verzekeraar telkens een andere behandelaar inschakelt. Is er adequaat gereageerd op brieven, e-mails en andere communicatie? Is een partij tijdens de afhandeling plotseling van standpunt gewisseld?

De schade afhandeling moet ook (grote) invloed hebben op het slachtoffer. De opstelling van de verzekeraar moet met andere woorden tot nieuwe schade leiden.

Schadeafhandeling is dus onrechtmatig als een verzekeraar verwijtbaar handelt en het slachtoffer hierdoor nadeel ondervindt.

Onrechtmatige schadeafhandeling door Nationale Nederlanden

De rechter zet de manieren waarop Nationale Nederlanden de afhandeling van de schade vertraagde op een rijtje.

De dossierbehandelaar van Nationale Nederlanden wijzigde meerdere malen. Dit was volgens de verzekeraar een gevolg van een tekort aan personeel. De rechter vindt dat dit voor rekening van de verzekeraar komt.

Partijen hadden afspraken gemaakt over een psychiatrische expertise. De verzekeraar vroeg zich na het maken van de afspraken af of een psychiatrische expertise zinvol was. Dit terugkomen op eerder gemaakte afspraken heeft voor vertraging gezorgd.

Door de belangenbehartigers van het slachtoffer is meerdere malen bij Nationale Nederlanden aangegeven dat het psychisch slecht ging met het slachtoffer. Het verzoek van de belangenbehartiger was om de zaak daarom voortvarend op te pakken, maar de verzkeraar heeft hieraan geen gehoor gegeven.

Negatieve invloed schadeafhandeling

De vrouw heeft een verklaring van haar psycholoog. De psycholoog verklaart dat de schadeafhandeling grote impact heeft op mevrouw. Zij voelt zich zowel ten opzichte van de mishandeling als in het letselschadetraject machteloos.

Ook de houding van de vrouw tijdens de rechtszaak laat volgens de rechter zien dat de impact van de letselschadezaak op de vrouw groot is. De vrouw was hevig geëmotioneerd en in tranen. De vrouw wou de rechtszaal verlaten als Nationale Nederlanden aan het woord was uit angst voor paniekaanvallen.

Eigen rol slachtoffer in vertraging letselschadezaak

Het slachtoffer zelf is ook enkele malen van belangenbehartiger gewisseld. En ook het aanleveren van medische gegevens door het slachtoffer zou lang hebben geduurd. De rechter vindt echter dat hierdoor geen of weinig vertraging is ontstaan.

Schadevergoeding onrechtmatige schadeafhandeling

De vrouw krijgt een schadevergoeding van € 5000,– wegens de onrechtmatige afhandeling van de schade door Nationale Nederlanden. De rechtbank begroot de schadevergoeding op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Daarnaast verwijst de rechter naar een andere uitspraak over onrechtmatige schadeafhandeling. In die zaak werd een schadevergoeding van € 10.000,– betaalt. De vertraging was in dat geval echter groter. De rechter vindt € 5.000,— daarom redelijk in dit geval.

Deelgeschil onrechtmatige schadeafhandeling

Deze procedure is een zogenaamd deelgeschil. Dit is een procedure waarin een rechter een oordeel geeft over een deel van een letselschadezaak. De bedoeling is dat partijen met de uitspraak in het deelgeschil samen een overeenkomst kunnen sluiten om de schade af te handelen.

De schadevergoeding van € 5.000,– is bij wijze van voorschot toegekend. Het lijkt echter aannemelijk dat partijen geen afwijkende afspraken gaan maken of dat een andere rechter een hogere of lagere vergoeding zal toekennen.

Bespreek uw schadevergoeding

Onze specialisten helpen u direct verder. Onze hulp bij het afhandelen van uw schade is bovendien meestal gratis. Neem contact op en bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl