Een naaste of nabestaande kan voor een incident zowel affectieschade als shockschade claimen. De rechtbank Zeeland West Brabant wees beide vergoedingen toe aan nabestaanden.

Is het mogelijk om shockschade en affectieschade te claimen? De rechtbank Zeeland West Brabant wees recent zowel affectieschade als shockschade toe. De zaak is het eerste bekende geval waarin affectieschade en shockschade werd toegewezen. De nabestaanden van een vrouw die door haar zoon met geweld om het leven werd gebracht, kregen zowel een vergoeding voor shockschade als voor affectieschade.

Doodslag

De dader heeft last van een psychotische stoornis met paranoïde wanen. Hij denkt dat hij een aartsengel is en zijn moeder een heks. Zijn moeder zou hem manipuleren en pijnigen met een voodoopop. De man gaat naar haar woning, dringt met geweld binnen en brengt zijn 64 jarige moeder om het leven door haar te slaan en schoppen.

Shockschade en affectieschade claimen

Vordering nabestaanden shockschade en affectieschade

De nabestaanden voegen zich in de strafzaak. De familieleden van de overleden vrouw, de dochter, zoon en schoondochter van de vrouw, vorderen in de procedure bij de strafrechter vergoeding van affectieschade, shockschade en de materiële schade.

Wanneer kunt u affectieschade en shockschade claimen

Om zowel affectieschade als shockschade te krijgen is van belang dat aan de vereisten voor beide schadevergoedingen is voldaan. Voor shockschade zijn de vereisten:

 • De eiser ziet het ongeluk gebeuren of wordt rechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van het ongeval;
 • Door de confrontatie met het ongeluk of de gevolgen ontstaat bij de eiser een erkend psychische ziektebeeld.

Voor affectieschade zijn de vereisten:

 • De eiser is een partner, ouder, kind, pleegouder, verzorgende grootouder of ander persoon met een zeer nauwe band met het slachtoffer;
 • Het slachtoffer is overleden of is ernstig en blijvend gewond geraakt.

Affectieschade als aanvulling op shockschade

Voor shockschade is een (directe) confrontatie vereist met de gevolgen van een ongeluk of misdrijf. In de praktijk wordt shockschade dus slechts toegekend aan een kleine groep. Namelijk personen die rechtsreeks geconfronteerd worden met een ongeluk of misdrijf. Affectieschade is ingevoerd om naasten en nabestaanden meer mogelijkheden te geven om de schade die ontstaat door de psychische gevolgen van het letsel van een naaste te claimen.

Niet aanwezig wel rechtstreekse confrontatie

De zoon en dochter van de vrouw zijn tijdens de doodslag van hun moeder niet in de woning aanwezig. Zij zien nadien wel het levenloze lichaam van hun moeder en de vele bloedsporen in en rond de woning. De zoon loopt hierbij een ernstige depressieve stoornis op. De dochter loopt PTSS en een depressieve stoornis op. De rechtbank wijst daarom aan de zoon en dochter de gevorderde shockschade toe.

De schoondochter van de vrouw ziet alleen de vele bloedsporen in en om de woning. Zij loopt hierdoor een depressieve stoornis op. Ook heeft de schoondochter last van flashbacks. De rechtbank meent daarom dat ook de schoondochter recht heeft op shockschade.

Overige kosten

De nabestaanden hebben daarnaast recht op vergoeding van de kosten voor lijkbezorging en de materiële schade die het gevolg zijn van het psychische letsel. Door de psychische klachten hebben de nabestaanden kosten moeten maken voor medische behandelingen en reizen en parkeren.

Bespreek uw schadevergoeding

Voor naasten en nabestaanden is niet altijd duidelijk welke mogelijkheden er zijn om affectieschade en shockschade te claimen. Onze specialisten geven u graag inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op om uw schadevergoeding te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Zeeland West Brabant, 19 november 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5033