Letsel op het voetbalveld: Door een sliding loopt een voeballer een dubbele beenbreuk op. De voeballer stelt zijn tegenstander aansprakelijk voor zijn letselschade. Ondanks een rode kaart en vijf maanden schorsing is de sliding in dit geval niet onrechtmatig. Uit de verklaringen blijkt namelijk niet dat er geen kans was om de bal te spelen en ook niet dat de tackle gevaarlijk werd ingezet.

In een recente uispraak beoordeelt het gerechtshof Amsterdam de aansprakelijkheid van een voetballer voor letsel dat ontstaat door een sliding. Deelnemers accepteren de risico’s die aan een sport of spel verbonden zijn. In dit vonnis zegt de rechter dat een handeling tijdens een sportwedstrijd ‘minder spoedig’ onrechtmatig is. De grens om een schadevergoeding te krijgen ligt hoog. In deze zaak kon de voetballer met een dubbele beenbreuk de onrechtmatigheid van de tackle niet aantonen.

Letsel op het voetbalveld

Rode kaart en schorsing

De scheidsrechter legde het spel stil na de overtreding. De wedstrijd werd niet meer hervat. De speler die de sliding inzette, kreeg (na de wedstijd) een rode kaart. Op grond van de verklaringen legt de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing op van 5 maanden. De speler ging tegen de schorsing in beroep, maar de KNVB raakte het dossier kwijt. Daarom is er geen beslissing genomen over het beroep. De rechter benoemt dat deze vastgestelde overtreding van de spelregels onvoldoende is om onrechtmatigheid vast te stellen:

‘Niet reeds het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, is onrechtmatig. Wel is de overtreding van een spelregel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de onrechtmatigheid (HR 28 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992/622).’

Verklaringen over sliding

De speler met letsel verklaarde dat hij de bal aanname toen hij werd geraakt. De verklaringen van de anderen verschillen. Volgens sommigen was de speler aan de bal en volgens anderen had hij de bal al afgespeeld. Daarom komt niet vast te staan of er een kans bestond dat de speler met de sliding de bal kon spelen. Ook over de manier waarop de sliding is ingezet, bestaat onduidelijkheid. Was het een sliding met twee benen of een been? En was het been gestrekt of niet? De rechter neemt daarom aan dat de sliding niet bijzonder gevaarlijk werd ingezet.

Beoordelingen verklaringen

De rechter beoordeelt de verklaringen ook aan de hand van de plek op het veld. Kon de speler de sliding zien? Daarnaast benoemt de rechter van welk team de getuige deeluitmaakt. Aan de hand van een afweging tussen de verschillende verhalen, stelt de rechter vast wat er op grond van de verklaringen kan worden vastgesteld.

Bespreek uw schadevergoeding

Rechtshulp bij letselschade is meestal helemaal gratis. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:378