Aanrijding tussen een fietser en een groep hardlopers: Een fietser nadert een groep van ongeveer twintig hardlopers van achteren. De hardlopers maken gebruik van de hele weg. De fietser gebruikt daarom de berm om te passeren. Als de fietser passeert stapt een van de hardlopers opzij en er ontstaat een aanrijding. Wie is er aansprakelijk voor de schade van deze aanrijding tussen een fietser en een groep hardlopers.

Hardlopers zijn voetgangers. Voetgangers en fietsers zijn gelijkwaardige verkeersdeelnemers. Na een aanrijding tussen een fietser en een (groep) hardloper(s) kijken we naar de over en weer gemaakte verkeersfouten. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat de fietser en hardloper beiden bijdroegen aan het ontstaan van de aanrijding:

‘De rechtbank is van oordeel dat het ongeval is ontstaan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan zowel de zijde van [ verzoekster ] als aan de zijde van [ verweerder ].’

Aanrijding tussen een fietser en een groep hardlopers
Een groep hardlopers die gebruik maakt van de hele weg veroorzaakt hinder.

Verkeersfouten fietser – Vaststellen aansprakelijkheid

Om tot dit oordeel te komen, kijkt de rechter of de fietser verkeersfouten maakte. De rechter verwijt de fietser dat hij niet tijdig tot stilstand kon komen. Daarnaast vindt de rechter dat de fietser meer afstand had kunnen houden, omdat daarvoor ruimte genoeg was in de berm. Of de fietser belde naar de hardlopers is onduidelijk. De fietser had volgens de rechter meer rekening moeten houden met een onverwachte beweging van de hardloper. Door deze verkeersfouten staat de aansprakelijkheid van de fietser vast.

Verkeersfouten hardloper – Eigen schuld

De fietser is aansprakelijk. De rechter beoordeelt vervolgens het gedrag van de (groep) hardloper(s). De hardloopster liep aan de kant van de weg in overeenstemming met de verkeersregels. Maar zij maakte wel deel uit van een groep die breeduit over de weg liep en daardoor hinder veroorzaakte. De hardlopers houden te weinig rekening met andere weggebruikers. Ze weten dat ter plaatse veel gefietst en gewandeld wordt, maar kiezen ervoor de hele weg te gebruiken. De hardloopster draagt bij aan het ontstaan van het ongeval door deel uit te maken van de groep hardlopers die hinder veroorzaken. De verkeersfout van de hardloper is dus niet haar eigen gedrag, maar het gedrag van de groep hardlopers waar zij deel van uitmaakt.

Weging verkeersfouten fietser en hardloper

Beide weggebruikers maken fouten. De rechter vindt de fouten van de fietser ernstiger. Daarom draagt de fietser 75% van de letselschade van de hardloper. De overige 25% van de schade draagt de hardloper zelf wegens eigen schuld.

Aansprakelijkheid groep weggebruikers

Het bijzondere aan deze uitspraak is dat de rechter het gedrag van de groep toerekent aan een individu. De hardloper maakt deel uit van een groep. Omdat de groep hardlopers hinder veroorzaakt, kan dit aan een individuele hardloper worden toegerekend. In een recente uitspraak werd groepsaansprakelijkheid voor wielrenners afgewezen. Ook uit die uitspraak blijkt echter dat individuele leden van een groep weggebruikers een verwijt kan worden gemaakt als het gedrag van de groep gevaar veroorzaakt.

Aanrijding hardloper op rijweg

Hardlopers zijn voetgangers. De wet bepaalt dat voetgangers gebruik maken van voetpaden. Is er geen voetpad dan gebruikt een hardloper de berm of de kant van de weg. Hardlopers mogen zelf kiezen of zij aan de linker of rechter kant van de weg lopen. Hardlopen op de rijbaan waar een stoep of voetpad aanwezig is, is een verkeersfout. Een hardloper die ondanks de aanwezigheid van een voetpad gebruik maakt van de weg draagt na een aanrijding daarom meestal zelf een deel van de schade.

Bespreek uw schadevergoeding

Een aanrijding tussen een fietser en een hardloper of een ander ongeval bespreken? Onze letselschade advocaten helpen u direct verder. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.letselschademagazine.nl/2023/RBMNE-080323-2