Een ongeval op het werk wie betaalt de schade? De werkgever betaalt de schade van een ongeval op het werk. Slechts in uitzonderingsgevallen krijgt de werknemer geen schadevergoeding.

De werkgever betaalt de schade van een ongeval op het werk, tenzij:

 • De werkgever alle benodigde (veiligheids)maatregelen nam en tevens toezicht hield op de naleving hiervan;
 • Of, als de werkgever aantoont dat het ongeval werd veroorzaakt door roekeloosheid of opzet van de werknemer.

Werkgevers zijn verzekerd voor letselschade. Een verzekeraar betaalt de schade van de werknemer na een ongeval op het werk. Het afdwingen van een letselschadevergoeding is vaak lastig. Gelukkig schakelt u gratis een deskundige in om uw schade voor u te regelen na een arbeidsongeval. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken.

Ongeval op het werk wie betaalt?

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bewijs gewond raken op het werk

  De werknemer moet alleen aantonen dat hij gewond raakte bij een ongeval op het werk. Het is daarna aan de werkgever om bewijs te leveren van het naleven van de zorgplicht of roekeloosheid of opzet. Denk voor het bewijs van gewond raken op het werk bijvoorbeeld aan:

  • Een bezoek aan uw huisarts (bezoek altijd een arts na een ongeval, zonder doktersbezoek krijgt u mogelijk geen schadevergoeding) ;
  • Foto’s;
  • Getuigenverklaringen.
  Ongeval op het werk wie betaalt?

  Ongeval op werk wie betaalt: zorgplicht

  De werkgever moet zorgen dat werknemers geen schade oplopen tijdens hun werk. Dit noemen we de zorgplicht van de werkgever. In de meeste gevallen kan de werkgever niet aantonen dat alle benodigde maatregelen zijn genomen.

  Ongeval op werk wie betaalt: Roekeloosheid of opzet

  Er is sprake van roekeloosheid of opzet als de werknemer zich bewust is van de gevaren van zijn handelen en de werknemer toch willens en wetens verkeerd handelt. De werkgever moet opzet of roekeloosheid van de werknemer bewijzen.

  Ongeval op werk: wie betaalt eigen risico?

  Ook het eigen risico van uw zorgverzekering valt onder uw schade. Het is wel belangrijk dat het eigen risico in rekening wordt gebracht voor medische zorg die noodzakelijk is door het ongeval op het werk. Betaalde u eerder in het kalenderjaar al uw eigen risico dan krijgt u mogelijk geen vergoeding.

  Koos u voor een hoger eigen risico (en een lagere premie) dan krijgt u mogelijk geen vergoeding voor een deel van het eigen risico.

  Ongeval op werk wie betaalt: Vrijwilliger

  Bij een ongeval op het werk van een vrijwilliger betaalt de ‘werkgever’ gewoon een schadevergoeding. Ook voor vrijwilligers geldt de zorgplicht. Er moet dan wel aan een aantal vereisten zijn voldaan. Namelijk:

  • Een georganiseerd verband en zekere gezagsverhouding;
  • De (vrijwilligers) werkzaamheden behoren feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van de organisatie;
  • De werkzaamheden moeten ook door eigen werknemers kunnen worden verricht.

  Ongeval op werk wie betaalt: Uitzendkrachten

  Uitzendkrachten hebben twee ‘werkgevers’: het uitzendbureau en de inlener. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is de inlener de werkgever van de uitzendkracht. De inlener is verplicht regelgeving uit de Arbowet na te leven. In de Arbowet wordt de zorgplicht van de werkgever uitgewerkt. Na een ongeval op het werk is de inlener daarom meestal aansprakelijk. Maar ook het uitzendbureau of beide partijen kunnen verplicht zijn een deel van de schade te betalen.

  Bespreek uw schadevergoeding

  Wij helpen u graag verder. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken en om uw schade gratis te laten afhandelen door een specialist. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

   Uw naam
   Uw telefoonnummer
   Uw e-mailadres