Daar waar een sliding tijdens het voetballen op straat onrechtmatig kan zijn, hoeft dat tijdens een voetbalwedstrijd op het voetbalveld niet het geval te zijn. Bij sport en spel wordt een zwaardere norm aangelegd daar waar het gaat om aansprakelijkheid voor letselschade. Toch is (natuurlijk) niet alles toegestaan.

Bij een sportongeluk kan worden gedacht aan een onhandige of harde tackle, een fietser die plots van richting veranderd tijdens het wielrennen of een hockeystick die te hoog wordt ingezet. Vaak gebeuren sportongelukken per ongeluk, de letselschade kan dan vaak verhaald worden op een aansprakelijkheidsverzekeraar. In een enkel geval is er sprake van (bewust) onsportief gedrag of zelfs strafbaar gedrag.

Aansprakelijkheid voor letselschade bij sport

Tijdens sport en spel ontstaat er regelmatig letsel of verwondingen door een sportongeval. Soms wordt het sportongeval veroorzaakt door een medespeler of tegenstander. Wanneer is een ander aansprakelijk voor een sportongeval?

Als in een sport en spel situatie letselschade ontstaat door toedoen van een ander is er vaak een aansprakelijkheidsverzekering die de letselschade vergoedt in de vorm van een letselschadevergoeding.

Hoofdregel is dat bij sport en spel minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen en de veroorzaker minder snel een schadevergoeding verschuldigd is. Dat geldt zowel voor medespelers als tegenstanders. Daar waar buiten sport en spel situaties een ander aansprakelijk is voor de letselschade, kan dat bij een sportongeval niet het geval zijn en heeft u geen recht op een letselschadevergoeding.

Letselschade in sport en spel situaties

Bel voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek met een letselschadespecialist 0800-4455000 of maak gebruik van het contactformulier onder aan de pagina.

Letsel door grove overtredingen en roekeloos handelen bij sport en spel

Bij grove overtredingen -denk aan handelen in strijd met de regels of instructies van de sport en spelsituatie-, uiterst roekeloze of onverwachte overtredingen, die helemaal niet te verwachten zijn of niet thuis horen in de sport en spelsituatie is de veroorzaker zonder meer aansprakelijk voor de lestelschade op grond van een onrechtmatige daad.

Letsel bij sportongeval en onrechtmatige daad

Volgens vaste rechtspraak is in een sport en spelsituatie minder snel sprake van onrechtmatigheid en de verplichting tot het vergoeden van de letselschade. De gedachte hierachter is dat deelnemers aan sport- en spelsituaties (tot op zekere hoogte) ondoordachte, slecht getimede of uitgevoerde gedragingen van medespelers of tegenspelers kunnen verwachten.

Zodra een gedraging niet thuis hoort in de sport- en spelsituatie, in strijd is met instructies of spelregels of buiten de sport en spelsituatie gebeurt (na een stopcommando), is de veroorzaker mogelijk aansprakelijk.

Voorbeelden van een sport en spelongeluk

Na een tennisgame slaat de tennisser een bal naar de andere kant. Deze bal komt in het oog van de tegenspeler welke ernstige letselschade oploopt aan zijn oog. Er was volgens de rechter sprake van een ongelukkig geslagen bal, een gedraging die spelers van elkaar te verwachten hebben. De tegenspeler is niet aansprakelijk voor het oogletsel.

Wel aansprakelijk is de voetballer die op een grove manier natrapt zonder dat wordt beoogd de bal te spelen. Niet enkel het gegeven dat een spelregel is overtreden leidt tot aansprakelijkheid, maar ook de grove en harde manier waarop.

In een situatie waarin een judoka een worp inzet na het stopcommando, wordt de judoka aansprakelijk gevonden voor de letselschade, omdat de tegenstander de worp niet meer hoefde te verwachten.

Keurmerk letselschade

Advies bij letselschade door een sportongeluk?

Aansprakelijkheid voor letselschade ontstaan in een sport en spelsituatie is meestal ingewikkeld vast te stellen. Als u letsel oploopt tijdens het sporten of in een spelsituaties is het belangrijk te kunnen aantonen hoe en onder welke omstandigheden het ongeval is gebeurd. Verder is het goed om te weten dat naast medespelers en tegenstanders ook orginasiatoren van een evenement aansprakelijk kunnen zijn. Van aansprakelijkheid van de organisatoren van een evenement kan sprake zijn als onvoldoende voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Deze aansprakelijkheid voor organisatoren geldt ook voor scholen. Een school kan aansprakelijk zijn voor letsel dat onstaat op een sportdag of tijdens de gymles.

Beoordeling aansprakelijkheid sport en spel situatie volgens Kelderluikcriteria

In het algemeen geldt dat iedereen, dus ook de gemeente (beheerder van een speelveld) of een exploitant van een sporthal of kartbaan, moet opletten en voorzichtig moet zijn en ongelukken moet voorkomen. Bepaalde veiligheidsmaatregelen zijn verplicht. De Hoge Raad heeft in het Kelderluik arrest bepaald dat aan de hand van de omstandigheden van het geval kan worden beoordeeld of achteloos of gevaarzettend (en dus onrechtmatig) door een persoon is gehandeld.

De Hoge Raad geeft vier criteria om te bepalen of er sprake is van onrechtmatigheid:

  • Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
  • Hoe groot is de kans dat uit deze niet-inachtneming ongevallen ontstaan?
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  • Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?
Letselschade raad

Juridische rechtsbijstand bij sportongeval

Wilt u advies over de letselschade of de aansprakelijkheid bij een sportongeluk of spelongeval waar u bij betrokken was, bel dan voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek 0800-4455000 met een van onze letselschadespecialisten.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres