Materiële schade is schade die in geld kan worden uitgedrukt. U kunt hiervoor denken aan ziektekosten, reiskosten, uw eigen risico en een groot aantal ander schadeposten.

Materiële schade wordt onderscheiden van geestelijke ofwel immateriële schade. Bij een ongeval ontstaan veelal beide soorten schade. De letselschadevergoeding bestaat zowel uit de materiële als immateriële schadeposten die onstaan bij letsel.

Voorbeelden materiële schade

Bij letsel is er vaak meer schade dan u denkt. Een belangrijke rol van een letselschade advocaat is om alle schadeposten in beeld te brengen. Daarnaast moet de schade worden onderbouwd. Het documenteren van schade is dan ook belangrijk bij letsel. Enkele voorbeelden van materiële schade bij letselschade zijn:

 • Kosten van medische behandeling;
 • Het eigen risico van uw zorgverzekeraar;
 • Kosten voor aanschaf of huur van hulpmiddelen (krukken, rolstoel etc.);
 • Hulp in de huishouding;
 • Onderhoud van uw huis;
 • Tuinonderhoud;
 • Kosten van woningaanpassing;
 • Minder inkomsten (loon of winst);
 • Reiskosten;
 • Parkeerkosten;
 • Schade door studievertraging;
 • Hogere verzekeringspremies;
 • Wettelijke rente;
 • Buitengerechtelijke kosten (kosten voor juridische bijstand bij het verhalen van letselschade).

Er is nog een groot aantal andere schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Door direct na een ongeval een letselschade advocaat te raadplegen, kunt u uw schade goed in beeld brengen en de noodzakelijke bewijsmaterialen verzamelen. Uw schadeclaim heeft dan een grotere kans van slagen. U voorkomt dat u zelf uw schade draagt.

materiële schade, voorbeelden materiële schade, berekenen materiële schade, schadevergoeding materiële schade, vergoeding materiële schade

Vergoeding materiële schade

Houdt u er rekening mee dat materiële schade kan oplopen tot een hoog bedrag. Zorgvuldigheid bij het vaststellen van de schade is dan ook geboden. Daarnaast worden vaak schadeposten vergeten. De hulp van een letselschadespecialist is dan ook zeer welkom.

Blijvende beperkingen kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Dit leidt tot een verlies aan verdien capaciteit. Omdat het gaat over een bedrag dat wordt berekend over een lange termijn kan een verschil in de berekening duizenden euro’s schelen. Het berekenen van gemist inkomen of gederfde winst is dan ook werk voor specialisten.

Ook de rekenrente die wordt gebruikt om de schadevergoeding vast te stellen, kan een groot verschil betekenen in de hoogte van de schadevergoeding.

Overleg en advies

Het inschakelen van een letselschadespecialist is in de meeste gevallen kosteloos. De kosten gelden als schade van het ongeval en worden rechtstreeks verhaald op de aansprakelijke partij. Het inschakelen van een deskundige helpt u om een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen voor materiële schade. Bel 0800 44 55 000 voor vrijblijvend overleg of het maken van een afspraak.

Relevante informatie

Whiplash letsel|Smartengeld|Letselschadevergoeding

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres