Om een schadevergoeding te krijgen voor whiplash letsel met bestaande rug- en nekklachten is het belangrijk dat uit medische informatie blijkt dat de nek- en rugklachten van voor het ongeval verschillen van de nek- en rugklachten die door het ongeluk ontstonden.

Bestaande nek- en rugklachten maken het lastig om een schadevergoeding te krijgen voor whiplash letsel. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam toont aan dat rug- en nekklachten van voor het ongeluk niet altijd betekenen dat een schadeclaim kansloos is. Het is in dat geval wel belangrijk dat uit medische informatie duidelijk blijkt dat het gaat om andere/nieuwe rug- en nekklachten.

Rugklachten en nekklachten zijaanrijding

Na een zijaanrijding heeft een man last van rug- en nekklachten. Voor het ongeluk had de man ook acute nek- en rugklachten. Dit blijkt ook uit de beschikbare medische informatie. De aansprakelijke verzekeraar vindt daarom dat het slachtoffer geen recht heeft op een letselschadevergoeding. De klachten waarvoor de man een schadevergoeding eist, ontstonden volgens de verzekeraar namelijk niet door de aanrijding die hun verzekerde veroorzaakte.

Schadevergoeding whiplash bij bestaande nekklachten en rugklachten

Het probleem van causaal verband bij whiplash klachten

Verzekeraars wijzen schadeclaims vaak af, omdat zij vinden dat de geclaimde letselschade niet door het ongeluk ontstond. Juridisch zeggen we dat de verzekeraar het standpunt inneemt dat het causaal verband tussen het ongeval en de schade ontbreekt. De verplichting om het (causaal) verband tussen lichamelijke en geestelijke klachten en het ongeval aan te tonen, ligt bij de eiser (het slachtoffer). Het slachtoffer moet bewijzen:

 • dat de klachten voor het ongeluk nog niet bestonden;
 • dat het ongeluk de klachten kan hebben veroorzaakt;
 • en dat er geen andere verklaring is voor de klachten.

De rechter verwoordt dit als volgt:

“Voor het aannemen van causaal verband (in juridische zin) tussen ongeval en klachten is voldoende als de klachten vóór het ongeval niet aanwezig waren, zij op zich door dat ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de klachten ontbreekt.”

Acute nekklachten en lage rugklachten

Voor de aanrijding bezocht het slachtoffer zijn huisarts vanwege acute nekklachten. Na een behandeling door een fysiotherapeut verdwenen de klachten. Omdat de fysiotherapeut verklaart dat de klachten waren verholpen, stelt de rechter vast dat de nekklachten waarvan het slachtoffer na de aanrijding last had andere nekklachten zijn.

Bovendien bezocht de man zijn huisarts voor het ongeluk vanwege lage rugpijn. Uit de medische informatie blijkt volgens de rechter dat de lage rugpijn van voor het ongeluk andere rugpijn is dan de rugpijn die de man voor de aanrijding ervaarde.

De acute nekklachten en lage rugpijn waarvan de man last had voor de aanrijding zijn daarom volgens de rechter geen belemmering om een schadevergoeding toe te kennen voor de klachten die de man na de aanrijding ervaart.

Zwakke rug en nek

De verzekeraar voert ook aan dat de nek- en rugklachten van voor het ongeluk aantonen dat het slachtoffer een zwakke rug en nek heeft. De klachten van na het on geluk zijn volgens de verzekeraar daarom niet het gevolg van het ongeluk. De rechter wijst dit argument af. Als er sprake is van een zwakke plek in het lichaam betekent dit volgens de rechter niet dat de klachten niet het gevolg zijn van het ongeluk:

“Dat uit de medische voorgeschiedenis van eiser zou kunnen worden afgeleid dat zijn nek en rug een zwakke plek in zijn lichaam vormen, betekent nog niet dat de klachten die eiser na het ongeval aan nek, schouder en rug heeft ondervonden, niet als een gevolg van het verkeersongeval, dat eiser is overkomen, kunnen worden aangemerkt.”

Eerdere ongelukken

De aansprakelijke verzekeraar voert ook nog aan dat de eiser na de aanrijding in 2016 nog twee keer bij een verkeersongeluk betrokken was. De rechter wijst dit argument af, omdat niet blijkt dat het slachtoffer hierbij letsel opliep:

“De door eiser overgelegde patiëntenkaart bevat geen enkele aanwijzing dat hij als gevolg daarvan [eerdere ongelukken] klachten heeft ondervonden.”

Bespreek uw schadevergoeding voor whiplash bij bestaande nekklachten en rugklachten

Wilt u direct inzicht in uw mogelijkheden iom uw letselschade te claimen? Neem contact op. Onze specialisten helpen u graag verder. Uw schade laten afhandelen kost u bovendien meestal helemaal niets. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: Rechtbank Rotterdam, 13 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5698