De voorrangsregel die geldt bij bijzondere manoeuvres gaat voor de algemene voorrangsregels.

Een auto rijdt op een eenrichtingsweg achteruit een parkeerplaats uit. Op dat moment rijdt een bestelwagen met aanhangwagen tegen het verkeer in achter de auto langs. Er ontstaat een botsing. De vrouw die weg reed uit het parkeerplaats eist een letselschadevergoeding.

Welke verkeersregel heeft voorrang? Bij aanrijdingen zien we regelmatig dat er meerdere verkeersfouten zijn gemaakt. In dit geval is er geen voorrang verleend door de achteruitrijdende vrouw. Daartegenover staat het rijden in de verboden rijrichting. De rechtbank Amsterdam beoordeelt welke voorrangsregel voorrang heeft.

Voorrangsregel bijzondere manoeuvre boven normale voorrangsregel

De achteruit rijdende vrouw vindt dat zij geen rekening hoefde te houden met verkeer dat tegen de rijrichting in reed. De rechtbank oordeelt dat de verplichting om voorrang te verlenen bij een bijzondere manoeuvre absoluut is. Al het verkeer dat geen bijzondere manoeuvre uitvoert, moet daarom voorrang krijgen. Ook als een weggebruiker handelt in strijd met de verkeersregels moet de bestuurder die weg rijdt uit het parkeervak voorrang verlenen.

Voorrangsregel bijzondere manoeuvre en andere voorrangsregels

Artikel 54 RVV prevaleert boven andere voorrangsregels

Artikel 54 RVV bepaalt dat alle andere weggebruikers voorrang hebben bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. De rechtbank Amsterdam verwijst naar een arrest van de Hoge Raad waarin is bepaalt dat de voorrangsregel uit artikel 54 RVV prevaleert boven de overige voorrangsregels:

“Dit betoog slaagt niet, nu de verplichting van artikel 54 RVV 1990 naar aard en strekking absoluut is in die zin, dat zij geldt ten opzichte van iedere weggebruiker die op normale wijze (dat wil zeggen: anders dan via het verrichten van een bijzondere manoeuvre) aan het verkeer deelneemt, zoals het geval was met eiseres.”

De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het arrest van de Hoge Raad van 17 september 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4201), waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het oordeel van het gerechtshof Leeuwarden “dat art. 54 RVV 1990, inhoudende dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren – waaronder achteruitrijden – het overige verkeer voor moeten laten gaan, prevaleert boven de voor dat overige verkeer geldende voorrangsregels” juist is.”

Gelijkwaardige verkeersregels

In deze procedure stelt de rechter vast dat de bestuurder van de bestelbus niet aansprakelijk is voor de schade van de achter uitrijdende automobiliste. Dit oordeel is gebaseerd op de rangorde van verschillende verkeersregels. In veel gevallen ontstaan aanrijdingen ook als beide bestuurders een bijzondere manoeuvre uitvoeren of een andere verkeersregel overtreden. In die gevallen heeft de ene verkeersregel geen voorrang op de andere.

Bewijs achteruit rijden

Op de ingevulde SAF formulieren staat dat eiseres achter uit reed. Ook uit het andere bewijs blijkt dat de auto achter uit reed en niet stilstond tijdens de aanrijing. In de procedure neemt de vrouw echter het standpunt in dat zij stilstond en toen is aangereden. De rechter gaat er echter vanuit dat de vrouw achter uit reed, omdat zij niet kan aantonen dat zij stil stond tijdens de aanrijding.

Gratis advies over een aanrijding

In veel gevallen is na een aanrijding niet direct duidelijk of er recht bestaat op een schadevergoeding. Onze specialisten helpen u graag verder. Zo weet u meteen waar u recht op heeft. Bovendien is juridische hulp bij letselschade meestal helemaal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Amsterdam, 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5610