U krijgt een schadevergoeding voor orgaanletsel als een ander uw orgaanletsel veroorzaakt.

Orgaanletsel, of inwendig letsel, is elke beschadiging of aantasting van een orgaan. Orgaanletsel kan onstaan door een wond of door een stomp voorwerk waarbij de huid niet wordt gebroken. Onze organen hebben een functie. Beschadiging van organen en afname van de werking van organen leidt tot schade. Zeker bij onherstelbare schade aan organen ontstaat veel leed en schade. Hersenletsel is een voorbeeld van orgaanletsel. Denk ook aan levertrauma en een miltruptuur. Veel orgaan letsel ontstaat aan lever en milt.

Aansprakelijkheid

Het recht op een schadevergoeding noemen we aansprakelijkheid. De aansprakelijke partij betaalt de schade. Om aansprakelijkheid vast te stellen is bewijs nodig. Leg daarom uw letsel (bezoek uw huisarts), schade en de omstandigheden van het ongeluk goed vast. Iedere schadeoorzaak beoordelen we op een andere manier. Veel orgaanletsel ontstaat door verkeersongevallen en arbeidsongevallen.

Na een aanrijding of ander verkeersongeval waarbij orgaanletsel ontstaat, bekijken we de geldende verkeersregels. De wet beschermt fietsers en voetgangers. Deze weggebruikers hebben eerder recht op een schadevergoeding. Ook als het eigen gedrag van een fietser of voetganger de schade grotendeels veroorzaakt.

Bij een arbeidsongeval bewijst de werknemer alleen dat het letsel tijdens het werk ontstond. De werkgever betaalt in de meeste gevallen de schade.

Schadevergoeding orgaanletsel

De letselschadevergoeding stelt het slachtoffer schadeloos. Alle kosten en schade die het direct gevolg zijn van het ongeluk, zijn een deel van de schadevergoeding. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • gemiste inkomsten;
 • het eigen risico;
 • niet vergoede medische behandelingen;
 • medische hulpmiddelen;
 • kosten voor hulp in de huishouding, woningonderhoud, extra kinderopvang
 • reis- en parkeerkosten;
 • etc.

U krijgt bij orgaanletsel bovendien smartengeld. Smartengeld vergoedt leed, pijn en afname van levensplezier. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel, de beperkingen en de invloed van het letsel op het leven.

Schadevergoeding orgaanletsel claimen

Onze specialisten nemen uw schadeclaim uit handen. Wij regelen uw schade, zodat u zich op uw herstel kan richten. In de meeste gevallen is dit geheel kosteloos. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres