Bij het verlaten van een uitrit moet een bestuurder alle ander weggebruikers voorrang verlenen. Maar wat is een uitrit? Hoe herken je een uitrit? Wat zijn de kenmerken van een uitrit?

Een uitrit is een uitrit als het eruit ziet als een uitrit en voor alle verkeersdeelnemers duidelijk is dat er sprake is van een uitrit. Om te bepalen wat een uitrit is, gebruiken we het constructiecriterium (is er sprake van een uitritconstructie) en het bestemmingscriterium (heeft de weg een beperkte bestemming).

Belang herkennen inrit en uitrit

Bij het verlaten van een uitrit of het inrijden van een uitrit heeft al het overige verkeer voorrang. Voor het recht op een letselschadevergoeding is vaak belangrijk wie schuldig is aan een aanrijding. Hierbij geven voorrangsregels vaak de doorslag. Een veel gevoerde discussie na een verkeersongeval is daarom of er sprake is van een uit- of inrit. De kwalificatie als uitrit of inrit bepaalt namelijk welke weggebruiker voorrang heeft en wie er schuldig is bij een aanrijding.

Wat is een uitrit, kenmerken uitrit, hoe herken je een uitrit, uitrit in de wet
Aan de hand van de beperkte bestemming en de duidelijk aanwezige uitritconstructies is duidelijk dat hier sprake is van een uitrit.

Definitie inrit en uitrit in de wet

In de wet staat geen omschrijving van het begrip in- of uitrit. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) komt het begrip uitrit 2 keer voor. De belangrijkste bepaling is artikel 54 RVV dat ziet op de bijzondere manoeuvres. Het artikel bepaalt dat bestuurders bij het inrijden van een inrit of het uitrijden van een uitrit het overige verkeer voorrang moeten verlenen:

Artikel 54 RVV: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Ook in artikel 24 RVV wordt de uitrit genoemd. Dit artikel verbiedt het parkeren voor een in- of uitrit. Ook in artikel 24 RVV staat echter niet wanneer er sprake is van een uitrit.

Uitrit bestemmingscriterium en constructiecriterium

In de rechtspraak zijn twee criteria ontwikkeld om vast te stellen dat er sprake is van een uitrit. Het bestemmingscriterium en het constructiecriterium:

“Een weg wordt als uitrit beschouwd indien deze weg een beperkte bestemming heeft en deze beperkte bestemming kenbaar is voor alle verkeersdeelnemers ter plaatse (bestemmingscriterium) of indien deze weg ter hoogte van de aansluiting op de andere weg de fysieke kenmerken van een uitrit vertoont (constructiecriterium).”

Constructiecriterium uitrit

Bij het constructiecriterium kijken we naar de fysieke situatie om vast te stellen of er sprake is van een in- of uitrit. De vraag is dus of er sprake is van een uitritconstructie. Ziet het er uit als een uitrit dan is het een uitrit! Bovendien moet voor alle verkeersdeelnemers duidelijk zijn dat er sprake is van een uitrit. Waaraan herken je een uitrit:

 • een trottoir, fietspad of drempel;
 • verharding van de uitrit, die duidelijk verschilt van de kleur en het bestratingsmateriaal van de doorgaande weg;
 • een doorgaande, verlaagde trottoirband;
 • toegangshek of slagboom;
 • schampblokken aan weerszijden van de uitrit;
 • een hek om het perceel.

Voor het constructiecriterium kijken we dus of de wegconstructie kenmerken heeft van een uitrit.

Bestemmingscriterium uitrit

Het bestemmingscriterium houdt in dat er sprake is van een uitrit als een weg slechts een beperkte bestemming heeft. Er is dus geen sprake van een doorgaande of openbare weg, maar van een weg waarover 1 of een beperkt aantal bestemming(en) bereikt kan worden. De uitrit verbindt een gebouw of perceel met de openbare weg. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de oprit of oprijlaan bij een woning;
 • de toegang tot een weiland, akker of bosperceel;
 • de ingang van een parkeergarage of parkeerterrein;
 • de toegang tot een bedrijventerrein.

Overleg

Is er na een aanrijding met letselschade onduidelijkheid ontstaan over een uitrit? Overleg met een letselschade advocaat helpt u direct verder. Bijstand bij uw letselschadeclaim is bovendien gratis. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres