Wie is aansprakelijk als beide auto’s bij een aanrijding groen licht hebben? Regelmatig is bij een aanrijding niet duidelijk welke weggebruiker door groen reed. U weet zeker dat u groen licht had. Uw tegenpartij ook. Dat is onmogelijk. Maar er is geen bewijs waaruit blijkt wie er gelijk heeft. Hoe bepalen we dan of er recht bestaat op een schadevergoeding?

Wie is aansprakelijk als niet duidelijk is wie er groen licht had? Een van beide auto’s moet door rood zijn gereden, maar we kunnen niet vaststellen welke bestuurder door rood reed. Ook als beide partijen verklaren door groen te zijn gereden, bestaat er een mogelijkheid om schade te claimen. De Hoge Raad bepaalde dat we in dat geval aannemen dat beide partijen door groen reden en vervolgens kijken of een van beide partijen gevaarlijk reed.

Wie is aansprakelijk als niet duidelijk is wie er groen licht had?, Twee auto’s rijden door groen wie is er schuldig?

Schadevergoeding beide partijen groen licht

Als niet duidelijk is wie er groen licht had, neemt een rechter aan dat beide partijen groen licht hadden. Uitgangspunt is dus dat geen van beide auto’s door rood reed. Een bestuurder is aansprakelijk als er sprake is van gevaarzeting. Om vast te stellen of er sprake is van gevaarzetting kijken we naar:

  • Het rijgedrag voor de aanrijding: met hoeveel snelheid reed een voertuig, wanneer zagen de partijen elkaar, het verkeersgedrag direct voorafgaand aan de aanrijding, etc.;
  • De overzichtelijkheid van de kruising;
  • De aanwezige waarschuwingsborden.

Reed een weggebruiker gevaarlijk en was het daarom zeer waarschijnlijk dat er een ongeluk ontstond dan kan deze partij aansprakelijk zijn voor de schade van een verkeersongeluk.

Eigen schuld

De aansprakelijke partij kan als de aansprakelijkheid vaststaat een beroep doen op eigen schuld. Voor de beoordeling van eigen schuld neemt de rechter aan dat de eiser groen licht had. De bewijslast voor eigen schuld ligt bij de verdediging. Voor eigen schuld kijken we naar de gedragingen van de eiser die bijdroegen aan het ontstaan van de aanrijding.

Billijkheidscorrectie

Is de uitkomst van de causale verdeling eerlijk? Of betaalt een van de partijen een groot deel van de schade uit eigen zak? Na de verdeling van de schade kan de rechter een billijkheidscorrectie toepassen.

Verkeersregels en veilig rijden

Dat u 50 rijdt waar 50 is toegestaan, betekent niet dat u niet te hard rijdt. U moet uw snelheid namelijk aanpassen aan de omstandigheden. Ook als u een kruising oprijdt met groen licht moet u voorzichtig zijn. Als een van beide bestuurders na een aanrijding ten onrechte claimt dat zijn stoplicht groen was, is het rijgedrag meestal doorslaggevend om de aansprakelijkheid vast te stellen.

Bewijs groen licht bij aanrijding

De regels van de Hoge Raad bieden een uitkomst bij een gebrek aan bewijs. Probeer altijd bewijs te verzamelen dat u door groen reed of waaruit blijkt dat uw tegenpartij door rood reed. Vraag daarom zoveel mogelijk getuigen om contactgegevens. Maak foto’s van de plaats van het ongeval. Onderzoek of er videobeelden zijn van de aanrijding. Ook voor het aantonen van gevaarzetting is het verzamelen van bewijs belangrijk. Als u niet kunt bewijzen dat uw tegenpartij door rood reed, kunt u mogelijk wel aantonen dat uw tegenpartij bijzonder gevaarlijk reed.

Bespreek uw schadevergoeding

Het bespreken van uw schadevergoeding geeft direct inzicht in uw recht op een schadevergoeding. Onze letselschade specialisten claimen uw schade in de meeste gevallen kosteloos voor u. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres