Als u door toedoen van een ander blind wordt of gezichtsvermogen verliest, heeft u recht op smartengeld.

Smartengeld vergoedt leed, pijn en afname van levensvreugde. Naast het smartengeld bestaat de schadevergoeding bij blindheid of verlies van gezichtsvermogen uit vergoeding van materiële schade. De materiële schade bestaat onder andere uit verlies aan verdienvermogen, medische kosten, reis en verblijfkosten en alle andere schadeposten.

De hieronder beschreven smartengeld voorbeelden geven inzicht in uw smartengeldvordering bij blindheid en verlies aan zicht. Smartengeld is echter altijd persoonlijk en afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wilt u meer informatie over uw smartengeldvordering? Neem dan contact op om uw situatie te bespreken.

Hoeveel smartengeld krijg ik bij blindheid of verlies aan zicht?

De hoogte van het smartengeld bij blindheid of verlies van gezichtsvermogen is afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen van het letsel voor het leven van het slachtoffer. Bij letsel aan ogen en afname van zicht zijn voor de hoogte van het smartengeld het aantal behandelingen en de duur van het herstel van belang, maar ook de vraag welke beperkingen er door het letsel ontstaan.

Smartengeld beschadiging hoornvlies

Een vrouw krijgt in een casino opspattend glas in haar oog. Het hoornvlies van het oog raakt licht beschadigd. Zij heeft last van droge ogen. Het verband tussen de lichte beschadiging van het hoornvlies en de droge ogen komt echter niet vast te staan. De vrouw krijgt € 557,– smartengeld voor het ondervonden ongemak en drie bezoeken aan een oogarts.

Smartengeld gezichtsverlies aanrijding

Bij een aanrijding krijgt een inzittende van een auto glas in haar gezicht. Bij het verkeersongeluk breekt de vrouw bovendien een rib en een schouderblad. Acht jaar na de aanrijding is het gezichtsverlies 18%. Bovendien ervaart de vrouw veel beperkingen door hoofdpijn. De vrouw krijgt € 17.436,– smartengeld.

Smartengeld verlies oog

Een 24 jarige medewerker van een schiettent krijgt een kogeltje in zijn linkeroog. Het gezichtsvermogen van het oog gaat verloren. De man krijgt € 18.967,– smartengeld voor het verlies van zijn oog.

Smartengeld blind aan een oog door bedrijfsongeval

Een installateur krijgt een deel van een ontplofte pvc-leiding in zijn rechteroog. Hij is hierdoor 100% blind aan zijn rechteroog. Daarnaast veroorzaakt de ontploffing gehoorverlies. De man krijgt € 33.235,– smartengeld voor het zichtsverlies dat hij opliep bij het bedrijfsongeval.

Smartengeld bij blindheid

Een bewoner van een woongemeenschap is aan een oog blind. Een medebewoner gooit een voorwerp dat de man in zijn goede oog treft. Hierdoor verliest de man ook het zicht in zijn goede oog. De man is vrijwel volledig blind. Door de blindheid kan de man niet meer werken en bovendien moet hij verhuizen naar een geschiktere omgeving. De man krijgt € 55.777,– smartengeld voor zijn blindheid.

Eenogigenverzekering

Bij het verlies van een oog of blindheid aan een oog bestaat de schadevergoeding vaak ook uit de premie van een eenogigenverzekering. Deze verzekering betaalt uit als de zicht aan het andere oog verloren gaat of als het zicht in het goede oog minder dan 25% wordt.

Advocaat smartengeld bij blindheid

Onze advocaten en juristen handelen namens slachtoffers schade af. Dit betekent dat uw schadeclaim in goed overleg volledig voor u wordt afgehandeld. In de meeste gevallen is dit voor u helemaal gratis. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Onze specialisten gaan graag met u in gesprek. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres