Voor de letselschade door een val van een balkon tijdens een feestje waren volgens de rechtbank zowel de bewoonster als verhuurder aansprakelijk.

Anne bezoekt een feest van vriendin Brenda. Anne valt tijdens het feestje van het balkon. Dit komt doordat het balkon geen veilige hekwerk heeft. Anne stelt Brenda aansprakelijk voor haar letselschade. Brenda stelt dat niet zij, maar haar verhuurder Clemens aansprakelijk is voor de schade.


De rechtbank beslist dat Brenda 25% van de schade van Anne betaalt. Verhuurder Clemens betaalt de andere 75% van de schade. De bewoonster is aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad. Zij wist dat het balkon onveilig was, maar heeft geen maatregelen genomen. De verhuurder is aansprakelijk omdat er sprake is van een gebrekkig opstal. Bij beide afwegingen spelen de regels over gevaarzetting uit het kelderluikarrest een rol.

Anne valt doordat het balkon niet veilig is. Zij stelt de huurder/bewoonster aansprakelijk. De bewoonster stelt vervolgens de eigenaar/verhuurder aansprakelijk. De vraag die de rechtbank beantwoord is of er sprake is van een gebrekkig opstal en of de huurster onrechtmatig heeft gehandeld.

Val van balkon, van balkon vallen, balkonongeluk

Aansprakelijkheid val van gebrekkig balkon

De verhuurder heeft het balkonhek in het verleden provisorisch gerepareerd. Hierbij is het hek doorgezaagd en vervolgens met ijzerdraad weer aan elkaar gemaakt. Nadien heeft de verhuurder het hekwerk niet meer gecontroleerd. Door het ontbreken van een veilig hek ontstaat een gevaarlijke situatie. De verhuurder heeft geen maatregelen genomen om dit gevaar weg te nemen. De rechtbank stelt daarom, vast dat het hek ondeugdelijk is. De verhuurder is daarom aansprakelijk op grond van artikel 6:174 BW.

Aansprakelijkheid toelaten feestgangers op gevaarlijk balkon

Of de aanwezigen zijn gewaarschuwd voor het gevaarlijke balkon is niet duidelijk. De rechtbank neemt daarom aan dat het gevaar van het balkon voor de gasten op het feest onvoldoende duidelijk was. De bewoonster zou alleen een algemene waarschuwing hebben gegeven: ‘pas op, op het balkon’.

Daarbij is ook van belang dat het gaat om een val op een feestje. Door het gebruik van alcohol mogen we niet verwachten dat mensen oplettend en voorzichtig zijn. Brenda had het balkon kunnen sluiten of afzetten. Dit waren eenvoudige maatregelen geweest. Nu zij gasten heeft toegelaten op het balkon, zonder goede waarschuwing, handelde zij onrechtmatig. Brenda is dus aansprakelijk voor de schade die haar vriendin opliep bij de val van het balkon.

Eigen schuld val van balkon

Tijdens het feest stonden er regelmatig mensen op het balkon. Doordat het balkon niet is verlicht was ook zichtbaar dat het balkon gevaarlijk was. Bovendien heeft de bewoonster niet duidelijk gewaarschuwd voor het gevaar van het balkon. De rechtbank vindt daarom dat Anne niet valt te verwijten dat zij op het balkon stond en tegen het hek leunde. De rechtbank vindt daarom dat er geen sprake is van eigen schuld. Anne heeft niet bijgedragen aan het ontstaan van haar eigen schade.

Val van hoogte bespreken

Overleg na een val of ander ongeluk met onze specialisten. U weet dan direct wat uw rechten zijn. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    *Anne, Brenda en Clemens zijn fictieve namen.