Verzekeraars waarschuwen voor de toename van het aantal zogenaamde Zoom-ongelukken.

Digitaal vergaderen is tegenwoordig voor veel mensen een bijna dagelijkse bezigheid. Een fenomeen waar verzekeraars nu voor waarschuwen zijn verkeersongelukken door digitaal vergaderen tijdens het besturen van een voertuig. Bij 20% van de MKB bedrijven zou er weleens worden vergaderd vanuit de auto. Met een Zoom-ongeluk bedoelen we dus een aanrijding die ontstaat doordat een weggebruiker is afgeleid door het bijwonen van een digitale vergadering tijdens het rijden. Verzekeraar Interpolis vreest een toename van het aantal zoom-ongelukken.

Wat zegt de wet over Zoom-ongelukken?

Het gebruik van elektronisch apparatuur in de auto is verboden als de bestuurder het apparaat in zijn handen houdt. Artikel 61aRVV verbiedt namelijk specifiek het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Vergaderen in de auto is dus niet strafbaar als er geen elektronisch apparaat wordt vastgehouden. Maar de wet bevat ook meer algemene verboden om gevaar te veroorzaken. Artikel 5 WVW verbiedt namelijk het veroorzaken van gevaar op de weg. Deelnemen aan een vergadering kan dan ook strafbaar zijn als hierdoor gevaar wordt veroorzaakt.

zoom ongeluk, zoom zombie, aanrijding vergaderen in de auto

Aansprakelijkheid Zoom-ongeluk

De aansprakelijkheid voor een ongeluk beoordelen we aan de hand van gemaakte verkeersfouten. De eiser van een letselschadevergoeding moet de schuld van de tegenpartij bewijzen. Dat iemand tijdens een aanrijding in zijn auto aan het vergaderen was, zal moeilijk of niet te bewijzen zijn.

Zoom-zombies

Digitaal vergaderen is zwaar. Mensen die direct na een digitale vergadering in de auto stappen zijn mogelijk minder geconcentreerd, waardoor de kans op ongelukken toeneemt. In Amerika is hiervoor de term Zoomzombie bedacht. Een persoon die na een digitale vergadering niet met zijn gedachten bij het verkeer is.

Verschil handsfree bellen en vergaderen in de auto

Volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is de cognitieve belasting van vergaderen groter dan van bellen. Tijdens het bellen luister je naar wat de ander zegt. Bij een vergadering is ook belangrijk wie er aan het woord is. Hierdoor zou een vergadering meer inspanning vragen dan een telefoongesprek.

Vragen na een ongeluk

Bent u betrokken bij een ongeluk en heeft u vragen over de afhandeling van uw schade neem dan contact op. Na een gesprek met een van onze specialisten weet u direct waar u staat. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres