Sinds 2016 betaalde de overheid een bedrag van 102 miljoen euro aan door de strafrechter toegewezen schadevergoedingen. De overheid schiet het bedrag voor als de dader (nog) niet kan betalen. Van de betaalde schadevergoedingen werd slechts 33 miljoen (32%) teruggevorderd.

In zedenzaken werd 106 miljoen aan schadevergoeding toegekend. Hiervan schoot de overheid 81 miljoen euro voor. In de overige strafzaken ging het om 34 miljoen schadevergoeding waarvan 21 miljoen werd voorgeschoten. In totaal gaat het dus om 140 miljoen schadevergoeding waarvan 102 miljoen door de overheid is betaald. Het bedrag van 102 miljoen euro is berekend vanaf 2016. De regeling is gestart in 2011. Het daadwerkelijke bedrag is daarom hoger.

Voordeel schadeclaim bij strafrechter

Een door een civiele rechter toegewezen schadevergoeding moet de eiser zelf verhalen op de aansprakelijke partij. Het vorderen van een schadevergoeding als benadeelde partij in een strafzaak is voor slachtoffers daarom een zeer gunstige regeling.

102 miljoen euro schadevergoeding voorgeschoten door overheid

Uitbetaling schadevergoeding door CJIB

Het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) betaalt een schadevergoeding acht maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Onherroepelijk betekent dat er geen juridische mogelijkheden meer zijn om de uitspraak te laten herbeoordelen.

MH17, tramschutter

Voor de hoogte van het bedrag wordt verwezen naar een aantal spraakmakende zaken. Aan nabestaanden van de MH17 werd een bedrag van 17 miljoen euro toegekend. Ook slachtoffers en nabestaanden van de tramaanslag in Utrecht kregen een hoog bedrag.

Eerder een inhoudelijke beoordeling door strafrechter

Daarnaast behandelen strafrechters meer schadeclaims. De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse strafrechter, benadrukte in 2019 het belang van eenvoudige en laagdrempelige schade afhandeling voor slachtoffers. Sindsdien worden meer schadeclaims inhoudelijk afgehandeld door strafrechters.

Schadevoorschot letselschade door verkeersovertredingen

De wet bevat meer regelingen die bedoeld zijn om te voorkomen dat slachtoffers naast het net vissen. De WAM-verzekeraar van een voertuig betaalt bijvoorbeeld gewoon de schade van het slachtoffer als verzekeringsdekking is uitgesloten door drank of drugsgebruik. De veroorzaker van het ongeval krijgt vervolgens de rekening van de verzekeraar. Ook bij schade veroorzaakt met een motorvoertuig is er dus vaak een partij die de schade voorschiet.


Bron: Eenvandaag.avrotros.nl