De Rechtspraak heeft in juni 2021 een advies uitgebracht over de bij letselschade te hanteren rekenrente. De rekenrente percentages in de Aanbeveling rekenrente personenschade lijken helaas niet overeen te komen met de realiteit.

Rekenrente gebruiken we om toekomstschade contact te maken. Contact maken betekent dat we berekenen welk bedrag het slachtoffer nu moet ontvangen om toekomstige kosten te kunnen betalen. De rekenrente is afhankelijk van de inflatie (stijging prijspeil) en het rente percentage. Voor de rekenrente is belangrijk welk rendement een risico arme belegging oplevert.

De Aanbeveling rekenrente personenschade is afkomstig van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) van de Rechtspraak. De aanbeveling is gericht aan rechters en raadsheren (rechters bij een gerechtshof) die letselschade claims behandelen.

Te hoge rentepercentages

Vanuit de letselschade praktijk is er kritiek op de Aanbeveling rekenrente personenschade. De rentepercentages die als uitgangspunt gelden bij de aanbeveling zijn niet actueel. De aanbeveling gaat uit van 1,3 % rente over een periode van 6 tot 20 jaar en 2 % rente over een periode langer dan 20 jaar. In werkelijkheid zou de rente 0,5 % over 6 tot 20 jaar en 1,7 % over een periode langer dan 20 jaar zijn. Het aanhouden van de rekenrente uit de aanbeveling betekent daarom waarschijnlijk dat een slachtoffer onvoldoende schade vergoed krijgt.

Contact

De details maken het verschil in een letselschade zaak. Onze specialisten handelen uw letselschade voor u tot in de details naar tevredenheid af. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Claim vandaag nog de letselschadevergoeding waar u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtspraak