Aanrijding met afslaande fietser die geen hand uitsteekt: Na een aanrijding met een afslaande fietser die geen hand uitsteekt, beoordeelt de rechter de aansprakelijkheid van de fietser en haar ouders.

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam beoordeelt de rechter een aanrijding tussen twee fietsers, waarvan er een afslaat zonder richting aan te geven. Naast de fietser die afsloeg zonder richting aan te geven, stelt de gevallen fietser ook de ouders van de minderarige fietser aansprakelijk.

Aanrijding met afslaande fietser die geen hand uitsteekt

Rechtszaak aanrijding met afslaande fietser die geen hand uitsteekt

De rechter oordeelt dat de afslaande fietser alle letselschade draagt. Het afslaan zonder richting aan te geven door een hand uit te steken was onvoorspelbaar en onlogisch. Voor de beoordeling van een aanrijding met een afslaande fietser die geen arm uitsteekt, is dus van belang in welke mate de andere weggebruiker rekening moet houden met het afslaan van de fietser op die specifieke plek.

Wettelijke regels uitsteken hand

De gevallen fietser moet het onzorgvuldige handelen van de tegenpartij aantonen. De vrouw basseert haar vordering op artikel 17 en 18 RVV. Artikel 17 RVV bepaalt dat een afslaande richting aangeeft met een arm. Artikel 18 RVV bepaalt dat de fietser die afslaat, inhalende fietsers voorrang geeft.

Artikel 17 RVV – Richting aangeven met arm

Artikel 17 RVV: Lid 1 Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:
a.indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;
b.indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.
Lid 2 Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Artikel 18 RVV – Inhalende fietser heeft voorrang

Artikel 18 RVV: De afslaande fietser moet op grond van artikel 18 RVV verkeer naast of dicht achter zich voorrang geven:
Lid 1 Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.
Lid 2 Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.

Bewijs afslaan zonder richting aangeven

De afslaande fietser fietste met een leeftijdsgenoot naar school. Deze leeftijdsgenoot is tevens de enige getuige van het ongeval. De afslaande fietser verklaart dat zij omkeek en haar hand uitstak. De gevallen fietser en de enige getuige verklaren dat de fietser geen hand uitstak en niet omkeek. De rechter neemt daarom aan dat de fieser niet omkeek en haar hand niet uitstak. De rechter vindt het niet aannemenlijk dat de fietser was afgeslagen als zij had omgekeken.

Geen verkeersfout omdat afslaan onlogisch was

De rechter oordeelt dat de achterste fietser niet onzorgvuldig is geweest, omdat zij geen rekening hoefde te houden met het afslaan. De afslaande fietser is daaarom aansprakelijk voor 100% van de schade:

‘Links afslaan op de plek waar [gedaagde01] dat deed was hoogst onlogisch en in strijd met de verkeersregels. Naar het oordeel van de rechtbank hoefde [eiseres01] daarmee geen rekening te houden.’

Rekening houden met niet uitsteken hand

De fietser sloeg af waar dit niet was toegestaan en bovendien niet gebruikelijk/logisch. De onvoorspelbaarheid van het afslaan geeft de doorslag. Dat een fietser afslaat zonder richting aan te geven, is (jammer genoeg) zeer gebruikelijk. Over het algemeen blijft een deel van de schade voor het slachtoffer bij een aanrijding met een afslaande fieser die geen hand uitsteekt. Weggebruikers moeten er namelijk rekening mee houden dat fietsers geen richting aangeven bij het afslaan.

Hoge snelheid en voorrang verlenen aan inhalers

De rechter neemt niet aan dat de inhalende fietser (te) hard reed. De afslaande fietser verleent op grond van artikel 18 RVV voorrang aan inhalende fietsers naast zich of dicht achter zich. Bij een groot snelheidsverschil kan een achterom kijkende fietser een inhalende fietser soms (nog) niet waarnemen. Een hoge snelheid kan daarom reden zijn om eigen schuld aan te nemen bij een aanrijding met een afslaande fietser.

Aansprakelijkheid ouders voor minderjarige fietser

Het slachtoffer stelt ook de ouders van de minderjarige aansprakelijk. De rechter wijst de aansprakelijkheid af, omdat de minderjarige oud (en wijs) genoeg was om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen:

‘Het is gebruikelijk om kinderen van de leeftijd van veertien jaar die voldoende verkeersinzicht hebben zelfstandig naar school te laten fietsen. Er zijn geen aanwijzingen dat bij [gedaagde01] dit verkeersinzicht ontbrak en dat zij daarom onder begeleiding of met andere vervoermiddelen naar school diende te gaan.’

Geen WA-verzekering voor kind

De ouders sloten in het verleden een WA-verzekering af voor hun kind. De verzekering eindigde wegens het niet betalen van de premie. De rechter oordeelt dat dit het verhalen van de schade misschien moeilijker maakt, maar dat dit niet betekent dat de ouders onrechtmatig handelen ten opzichte van het slachtoffer.

Vallen tijdens herstel verkeersongeval

De vrouw is vijf maanden na de aanrijding van de trap gevallen. De vraag is welk deel van het letsel door de val van de trap is ontstaan. De rechter neemt aan dat de vrouw van de trap viel door het fietsongeval. De fysiotherapeut van de vrouw verklaart namelijk dat het weefsel vijf maanden na het ongeval nog niet was hersteld.

De dubbele rol van de fysiotherapeut is opmerkelijk. De fysio adviseert mevrouw ‘doorlopen’ op de trap. De vrouw valt bij het traplopen. Vervolgens verklaart de fysio dat de vrouw viel omdat haar lichaam nog niet voldoende was hersteld van het ongeval. Niet de revalidatie, maar de plaats van de revalidatie veroorzaakt volgens mij de schade. De trap lijkt bij uitstek een ongeschikte plek voor oefeningen met een risico op vallen. Als door je benen zakken normaal is in deze fase van het herstel lijkt doorlopen op de trap mij geen goed advies. Wellicht had de aansprakelijke partij de fysio in vrijwaring kunnen oproepen.

Bespreek uw schadevergoeding

Bel naar 0800-445500, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Rotterdam 15 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2541