Een werknemer raakt tijdens het werken met een (elektrische) pallettruck met zijn voet bekneld tussen de pallettruck en een object.

De werkgever waarschuwde dagelijks dat werknemer hun voeten binnenboord moesten houden. Heeft de werkgever voldoende maatregelen genomen om te zorgen dat er veilig gewerkt wordt met de pallettrucks?

Letselschade ongeluk pallettruck

Bij het ongeluk met de pallettruck loopt de werknemer voetletsel op. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor zijn letselschade. Omdat de werkgever de schade weigert te vergoeden, start de werknemer een procedure. De werkgever is volgens de rechter aansprakelijk, omdat onvoldoende instructie en training is gegeven over hoe om te gaan met calamiteiten bij het gebruik van de pallettruck.

Arbeidsongeval pallettruck, letselschade pallettruck, ongeluk pallettruck
Bij werken met pallet-, hef- en reachtrucks is de kans op ongevallen met letsel groot. Dit betekent datwerkgevers instructies en maatregelen moeten geven om veilig werken mogelijk te maken.

Zorgplicht

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers. Raakt een werknemer gewond tijdens het werk dan is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Dit is alleen anders als de werkgever aantoont dat alle nodige aanwijzingen zijn gegeven en maatregelen zijn genomen om de werknemer veilig te laten werken. De omvang van de zorgplicht is vaak onduidelijk.

Aan de hand van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden kijken we naar de zorgplicht bij het werken met een pallettruck. Dagelijks wijzen op veilig werken was in dit geval onvoldoende. De werkgever had specifieke instructies en training moeten geven voor het omgaan met calamiteiten.

Zorgplicht veilig werken met een pallettruck

De rechter overweegt over de omvang van de zorgplicht bij het werken met een pallettruck het volgende:

“De aard en inhoud van de door een werkgever te treffen maatregelen en te geven aanwijzingen hangt onder meer af van de mate van waarschijnlijkheid dat zich een arbeidsongeval kan voordoen en de aard en ernst ervan. “

De werkgever voert aan dat werknemer dagelijks werd meegedeeld dat zij hun voeten tijdens het rijden binnenboord moesten houden. In de procedure komt echter vast te staan dat veel werknemers deze aanwijzing niet opvolgden. Sporen op de palletwagens en in de bedrijfshal tonen volgens de rechter aan dat er regelmatig een werknemer met een pallettruck ergens tegen aan rijdt. De kans op ongevallen is daarom groot. Volgens de rechter ontbrak om deze reden “een adequate instructie of training toegespitst op noodsituaties”.

Veilige pallettruck

De pallettruck waarmee de werknemer letsel oploopt, heeft een open achterkant. Er zijn andere pallettrucks verkrijgbaar waarbij de bestuurder beter beschermt is tegen letsel. De werkgever heeft geen goede verklaring voor het gebruik van de minder veilige pallettruck. De rechter neemt daarom aan dat de werkgever maatregelen had kunnen nemen om het gevaar te beperken. De werkgever is daarom aansprakelijk voor het letsel dat de werknemer opliep bij het ongeluk met de palletwagen.

Bespreek uw schadevergoeding

Het bespreken van uw recht op een schadevergoeding geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek. Meestal is er meer mogelijk dan u denkt. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11435