Aansprakelijkheid voor letselschade voor een ski-ongeluk, of ander ongeval op de ski piste.

Net als in het verkeer zijn er regels van toepassing bij het skiën en snowboarden op de piste, dit ter voorkoming van ongelukken met letselschade. Zo zijn er 10 gedragsregels in de FIS (Federation Internationale de Ski) opgenomen voor de skiërs. Iedere skiër en snowboarder wordt geacht deze regels te kennen:

 1. Rekening houden met anderen.
 2. Beheersen van snelheid en skistijl.
 3. Keuze van het spoor.
 4. Inhalen.
 5. Invoegen en weer verder skiën.
 6. Smalle plaatsen.
 7. Klimmen en lopen.
 8. Letten op tekens.
 9. Verlenen van hulp.
 10. Legitimatieplicht.

Naast de gedragsregels kan het zijn dat bepaalde landen of kantons ook nog eigen regels kennen die op een piste van toepassing zijn.

ski ongeval, ski ongeluk, letselschade ski ongeluk, letselschade ski ongeval, schadevergoeding ski ongeval, schadevergoeding ski ongeluk

Aansprakelijkheid voor ski ongeval

Bij een ongeval tijdens het skiën of snowboarden waarbij letsel ontstaat, kan het gaan om een valpartij die voor eigen rekening (pech of onvoorzichtigheid) komt, maar ook een andere partij kan aansprakelijk zijn voor het ongeval en de schade.

In het eerste geval is een goede zorg- en reisverzekering van belang. Soms dekt deze verzekering schade door letsel en kan recht geven op een letselschadevergoeding.

Als een ander schuld heeft aan het ongeluk op de ski’s en de letselschade, dan gelden de FIS regels en zal moeten worden beoordeeld wie aansprakelijk is voor welk deel. Ook kan er sprake zijn van eigen schuld voor de schade en het letsel. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid en de schadevergoedingsplicht zijn de omstandigheden waaronder het skiongeluk zich voordeed van belang. Hierbij te denken aan de weersomstandigheden, snelheid en de drukte op de piste.

Schadevergoeding bij ski ongeluk

Als de andere partij verantwoordelijk is voor een ongeval op de piste dan zal die partij ook de letselschade van de gedupeerde moeten vergoeden.

De beoordeling van de onrechtmatigheid van de gedraging moet plaatsvinden aan de hand van de veiligheids- en gedragsregels van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden (artikel 17 Rome II Verordening). Wel moet er rekening mee worden gehouden dat als het gaat om een sport en spel situatie, waarin minder snel aansprakelijkheid aangenomen zal worden. De gedachte is dat men een activiteit onderneemt waarbij men het risico neemt dat er andere deelnemers zijn die ondoordachte handelingen/gedragingen kunnen verrichten waardoor je letsel kunt oplopen.

Onrechtmatige daad en letselschade

Als het echter gaat om een onrechtmatige daad, dan is de veroorzaker ook verantwoordelijk voor de letselschade van de gedupeerde en dient deze te vergoeden. Ook de kosten van de letselschadespecialist kunnen dan op de veroorzakende partij worden verhaald.

Naast een civielrechtelijke procedure kan de veroorzaker van het ongeval ook met een strafrechtelijke vervolging in het betreffende land te maken krijgen.

Welk schadevergoedingsrecht is van toepassing?

Bij een ongeval met letselschade is in beginsel het recht van het land, waar het ongeval heeft plaatsgevonden, van toepassing. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, namelijk als de veroorzaker en het slachtoffer met letselschade beiden uit Nederland komen, waardoor ook het Nederlands recht van toepassing kan zijn. Ook als de andere partij niet in Nederland woonachtig is, maar deze wel in Nederland werkt, kan Nederlands recht van toepassing zijn. De uitzonderingen zijn in artikel 4 van de Rome II-Verordening opgenomen.

Rechtsbijstand bij ski ongeluk met letselschade?

Bij een ski- of snowboardongeval met letselschade, dat door een andere partij is veroorzaakt, kan Nederlands recht van toepassing zijn. Omdat het wettelijke stelsel dat van toepassing belangrijk is voor de hoogte van de schadevergoeding voor letselschade is het belangrijk altijd rechtshulp van een letselschadespecialist of letselschade advocaat in te schakelen. Mocht u betrokken zijn geraakt bij een ski ongeluk en letselschade hebben opgelopen, bel dan voor vrijblijvend letseladvies 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres