Bij een ongeluk zonder bromfietsrijbewijs ben je niet verzekerd. Als je letsel of schade veroorzaakt zonder (geldig) brommer rijbewijs betaal je vaak zelf de schade. De brommer- of scooterrijder zonder rijbewijs krijgt meestal wel een schadevergoeding als een ander een ongeluk veroorzaakt.

Alleen als het niet hebben van een rijbewijs bijdraagt aan de (omvang van de ) schade is rijden zonder rijbewijs een reden om aan te nemen dat geen recht bestaat op een (volledige) schadevergoeding. Het voornaamste risico van rijden zonder rijbewijs is dat je zelf de schade betaalt van een verkeersongeluk dat je veroorzaakt.

Bromfiets rijbewijs

Het bromfiets certificaat is ingevoerd om ongelukken te voorkomen. Het aantal ongelukken met brommers en scooters is echter hoog. Vanaf 1 maart 2010 is daarom ook een praktijkexamen verplicht. Het bromfietscertificaat is inmiddels vervangen door het bromfietsrijbewijs. De minimale leeftijd voor het rijbewijs is 16 jaar.

Bij rijden zonder bromfietsrijbewijs onderscheiden we de volgende drie situaties:

  1. De vraag of een verzekeraar schade vergoedt die een bromfietser of scooterbestuurder zonder rijbewijs veroorzaakt;
  2. Het recht op schadevergoeding als je zonder geldig bromfietscertificaat bij een ongeluk schade en letsel oploopt;
  3. De strafrechtelijke gevolgen van rijden zonder geldig brommer rijbewijs.
Ongeluk zonder bromfietsrijbewijs

Schade veroorzaken zonder bromfietsrijbewijs

Voor motorvoertuigen, zoals een scooter of brommer, geldt een verzekeringsplicht. Het gaat daarbij om een aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt de schade die je veroorzaakt met een motorvoertuig. Maar ben ik verzekerd als ik rijd zonder brommer rijbewijs? Nee. In de polisvoorwaarden is schade veroorzaakt zonder rijbewijs uitgesloten.

Als je letsel of schade veroorzaakt zonder (geldig) brommerrijbewijs betaal je meestal zelf de schade. Het risico van rijden zonder rijbewijs en verzekering is daarom groot.

Recht op schadevergoeding ongeluk zonder bromfietsrijbewijs

Een slachtoffer van een ongeluk zonder bromfietsrijbewijs kan zelf een deel van zijn schade veroorzaken. Dit noemen we eigen schuld. De tegenpartij betaalt geen schade die door eigen schuld ontstaat. Bij eigen schuld van het slachtoffer dragen het slachtoffer en de veroorzaker van een ongeluk ieder een deel van de schade. Als een bromfietser zonder certificaat wordt aangereden, speelt de vraag of het rijden zonder rijbewijs bijdroeg aan de schade. Het rijden zonder certificaat zelf is onvoldoende om eigen schuld aan te nemen. Als onervarenheid, gebrek aan verkeersinzicht en/of inschattingsfouten hebben bijgedragen aan het ongeluk kan de aansprakelijke veroorzaker wel een beroep doen op eigen schuld van het slachtoffer.

Een aansprakelijke verzekeraar wijst aansprakelijkheid vaak af. Het niet hebben van een rijbewijs kan hiervoor een reden zijn. Bij schade en letsel moet u een schadevergoeding vaak af dwingen.

De opgevoerde brommer en scooter

Verzekeringen dekken vaak geen schade bij een ongeluk met een opgevoerde brommer of scooter. Dit geldt ook als gewoon de maximale snelheid wordt nageleefd. De verzekeraar hoeft dus niet te bewijzen dat bij het ongeluk te hard werd gereden.

De uitsluiting van dekking voor opgevoerde brommers en scooters geldt ook als de berijder niet wist dat de scooter of brommer is opgevoerd. De verzekeraar hoeft dus ook niet te bewijzen dat haar verzekerde de brommer zelf opvoerde of wist dat deze was opgevoerd. Een opgevoerde brommer is dus onverzekerd. Rijden op een opgevoerde brommer betekent daarom dat je een groot financieel risico neemt.

Schadevergoeding ongeluk zonder bromfietsrijbewijs

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten, schade en gemiste inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan minder loon of omzet, kosten voor medische behandeling, hulp in de huishouding of tuin en alle andere mogelijke kosten. Ook betaalt de aansprakelijke partij schade aan uw brommer, scooter en kleding. Daarnaast bestaat er recht op smartengeld voor het verdriet, de pijn, depressie en alle andere negatioeve gevoelens na een ongeluk.

Boete rijden zonder bromfietsrijbewijs

Rijden zonder geldig bromfietsrijbewijs is strafbaar. In 2020 worden de volgende boetes uitgeschreven:

  • Rijden terwijl je rijbewijs is ingenomen € 260,–;
  • Rijden op een brommer onder de 16 jaar € 250,–;
  • Geen rijbewijs in bezit € 250,–;
  • Rijbewijs niet bij je hebben € 95,–
  • Slecht- of onleesbaar rijbewijs € 65,–;
  • Verlopen rijbewijs € 65,–.

De schade van een aanrijding is vele malen hoger dan € 260,–. Een boete is nooit leuk, maar een ongeluk zonder rijbewijs kan tot een levenslange betalingsverplichting leiden.

Uw schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres