Transporteurs, koeriers en andere bedrijven die werknemers laten deelnemen aan het verkeer zijn aansprakelijk als een werknemer bij een verkeersongeluk betrokken is, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. Maar hoe bewijst de werkgever dat een werknemer door roekeloos rijgedrag een verkeersongeval veroorzaakte.

De werkgever moet een adequate verzekering afsluiten voor werknemers die deelnemen aan het verkeer. Raakt de werknemer gewond bij een verkeersongeval dan betaalt de verzekeraar of de werkgever als er geen verzekering is afgesloten de schade van de werknemer. De enige uitzonderingen zijn opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever moet opzet of bewuste roekeloosheid bewijzen. Deze uitspraak van de rechtbank Noord Nederland laat (wederom) zien dat het bijzonder lastig is voor werkgevers om bewuste roekeloosheid aan te tonen. Ook als een werknemer diverse malen 120 rijdt waar 60 is toegestaan, levert dit geen bewijs op van bewuste roekeloosheid.

Hardrijdende koerier rijdt tegen boom

Een koeriersbedrijf neemt een student in dienst. De student rijdt tijdens een nachtdienst tegen een boom en raakt gewond. De koerier stelt zijn werkgever aansprakelijk op grond van de verzekeringsplicht. De werkgever stelt dat er geen recht bestaat op een letselschadevergoeding omdat de koerier roekeloos reed. Uit de gegevens van het bedrijf blijkt namelijk dat de werknemer die avond op diverse momenten te hard reed.

Aansprakelijkheid werkgever roekeloos rijdende koerier

Ongevallen analyse buiten beschouwing gelaten

De werkgever laat een ongevallen analyse opstellen. Maar dit rapport wordt dusdanig laat bij de rechtbank ingediend dat de rechter het buiten beschouwing laat. Deze beslissing van de rechter laat duidelijk zien dat het belangrijk is om een procedure goed voor te bereiden. Met de ongevallen analyse had de werkgever mogelijk kunnen aantonen dat de koerier roekeloos reed. Door de analyse te laat in te dienen, liet de rechter deze buiten beschouwing.

Reed de werknemer roekeloos

De werkgever voert aan dat de werkgever op diverse plekken veels te hard reed. Dat de werknemer op andere tijdstippen te hard reed, zegt volgens de rechter niets over het moment van het verkeersongeval. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. In het proces verbaal staat dat de koerier door zijn gedrag gevaar op de weg heeft veroorzaakt. In het proces verbaal staat echter niet welke gedragingen volgens de politie gevaarlijk waren en wat de oorzaak van het ongeluk is. De rechter vindt ook dat hieruit onvoldoende blijkt dat de koerier roekeloos reed ten tijde van het ongeluk.

Eigen schuld bij vordering op grond van verzekeringsplicht

Het transport bedrijf vindt dat de werknemer tenminste een deel van de schade moet betalen. Volgens de transporteur is er namelijk sprake van eigen schuld. Artikel 6:101 BW bepaalt namelijk dat de schade wordt verdeeld over partijen in de mate waarin zij hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. De rechter wijst dit beroep op eigen schuld af. De aansprakelijkheid is in dit geval gebaseerd op de verzekeringsplicht van de werkgever en niet op het ontstaan van het ongeval. Voor een afweging van de mate waarin partijen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade is daarom geen plaats.

Bespreek een schadeclaim

Voor werkgevers en werknemers is het na een verkeersongeval verstandig om met een deskundige te overleggen. Zo weet u wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Voor werknemers met letselschade is een letselschade advocaat bovendien meestal gratis. Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 6 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3281 op www.rechtspraak.nl