Aanrijdingsformulier/schadeformulier: Na een verkeersongeval vullen de betrokken partijen een schade aanrijdingsformulier (SAF) in. Het aanrijdingsformulier of schadeformulier is een belangrijk bewijsmiddel. Het formulier moet zorgvuldig ingevuld worden.

Het aanrijdingsformulier bevat informatie over de betrokken partijen en de oorzaak van het ongeval. Vul het schade aanrijdingsformulier (SAF) zorgvuldig in. De vergoeding van uw letselschade kan afhankelijk zijn van het aanrijdingsformulier. In de praktijk ontstaan veel problemen doordat een schadeformulier onjuist is ingevuld. Het schadeformulier is vaak het enige bewijsmiddel bij een verkeersongeval.

Het aanrijdingsformulier bij letselschade

In onderhandelingen over schadevergoeding en rechtszaken is bewijs doorslaggevend. Het slachtoffer van een verkeersongeval krijgt een schadevergoeding als de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld. Het slachtoffer moet bewijzen dat zijn letsel is veroorzaakt door toedoen van een ander. Het aanrijdingsformulier is in veel gevallen een essentieel onderdeel van de bewijsvoering.

Tips bij het invullen van een aanrijdingsformulier

Zorgvuldigheid is belangrijk bij het invullen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die van belang kunnen zijn voor de juiste afhandeling van uw letselschade. Tips voor het invullen van het schade aanrijdingsformulier:

  • Zorg dat u veilig bent. Zoek na het ongeval een veilige plek op om in alle rust het schadeformulier in te vullen. Als door het ongeval een gevaarlijke sitiatie ontstaat op de weg bent u overigens verplicht de politie in te schakelen;
  • Vul het formulier altijd in. Ook als er geen zichtbare schade is of alleen licht letsel. De schade van een ongeval kan zich op een later moment openbaren. Whiplash letsel, dystrofie en veel andere soorten letsel is niet meteen zicht- en merkbaar aanwezig. Ook de adrenaline van een ongeval kan pijn en klachten maskeren. Vul het formulier dus altijd in;
  • Stuur altijd een kopie naar een verzekeraar of andere partij. Houdt het originele exemplaar zelf en verstrek als er om wordt gevraagd een kopie aan uw verzekeraar of de verzekeraar van uw wederpartij. Zo weet u zeker dat u het aanrijdingsformulier altijd voor handen heeft en het nergens kwijt raakt;
  • Komt u er niet uit? Raadpleeg dan een jurist.
aanrijdingsformulier, schadeformulier, SAF, schade aanrijdingsformulier, schade aanrijding formulier, verzekeringsformulier

Europees schade aanrijdingsformulier

Binnen Europa wordt gebruik gemaakt van een standaard schadeformulier. De indeling van het formulier is op die manier, ook als het in een andere taal is opgesteld, bekend en helder. Als u een schadeformulier invult in een vreemde taal kunt u het Nederlandse formulier ernaast leggen om u te helpen bij het invullen.

De situatieschets op het schadeformulier

Wij raden u aan om op een ander stuk papier een proef tekening te maken van de situatieschets. Op die manier weet u zeker dat uw situatieschets op het schadeformulier juist is. Als de voertuigen door elkaar worden gehaald, kan het lijken of u de aansprakelijke partij bent.

Het ondertekenen van een aanrijdingsformulier

Als u een schade aanrijdingsformulier ondertekent, onderschrijft u de inhoud hiervan. Als u het niet eens bent met de inhoud moet u het aanrijdingsformulier niet ondertekenen. Als u wel uw handtekening zet, kunt u hier niet meer op terugkomen. U bent niet verplicht om uw handtekening op het formulier te zetten. Laat u ook niet onder druk zetten om te ondertekenen.

Proces verbaal

Naast het schade formulier kan een proces-verbaal een belangrijk bewijsstuk zijn bij een ongeval. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt als de politie ter plaatse komt na een ongeval. Lees hier meer over het opvragen van een proces verbaal na een ongeval.

Als u het niet eens bent met de informatie die uw wederpartij op het schadeformulier invult, kunt u dit onder aan het formulier opgeven. Het kan in een dergelijk geval ook verstandig zijn om de politie te bellen. Door de politie te bellen heeft u naast het schadeformulier ook een proces-verbaal om de aansprakelijkheid van uw wederpartij te bewijzen.

Overleg na een aanrijding

Heeft u vragen over de vergoeding van uw letselschade. Over het invullen van een schade aanrijdingsformulier of over onze dienstverlening? Onze specialisten staan u vrijblijvend te woord. Wij kunnen u direct verder helden. Bel 0800-4455000.

Relevante informatie

Smartengeld whiplash|

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres