Vlak voor het bereiken van de bushalte staat een man op om door het gangpad naar de deur te lopen. De buschauffeur maakt een noodstop. De man valt door de noodstop en loopt letsel op.

De man stelt de busmaatschappij aansprakelijk voor zijn letselschade. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de vervoerder voor 80 procent van de schade aansprakelijk is. 20 procent van de schade komt voor eigen rekening. Hoe beoordelen we de aansprakelijkheid voor letselschade in het openbaar vervoer?

Aansprakelijkheid val in bus

De wet zegt het volgende over de aansprakelijkheid voor letselschade in het openbaar vervoer. Een vervoerder is aansprakelijk voor:

‘de dood of letsel van een reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen.’

Dit staat wat betreft vervoer op grond van een dienstregeling in artikel 8:105 lid 1 BW. De bepaling ziet dus op vervoer met een trein, bus, tram of metro.

val in bus, aansprakelijkheid val in bus, schadevergoeding val in bus, schadeclaim val in bus

Overmacht ongeval openbaar vervoer

De aansprakelijkheid van de vervoerder is uitgesloten als er sprake is van overmacht. Dit staat in artikel 8:105 lid 2 BW. De wet zegt dat de vervoerder niet aansprakelijk is:

‘voor zover het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.’

De vervoerder moet overmacht aannemelijk maken. Bij een fout van de bestuurder of een gebrek aan het vervoersmiddel of vervoerssysteem is er geen sprake van overmacht. Alleen als het ongeval niet te vermijden was en de vervoerder alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het ongeluk te voorkomen, is de vervoerder niet aansprakelijk.

Bij een val doordat een bus onverwachts hard optrekt, onverwachts remt of te hard door een bocht gaat, is de vervoerder dus meestal aansprakelijk.

Letsel in verband met het vervoer

Voor het claimen van schade is bewijs nodig. In deze zaak bestaat het bewijs hoofdzakelijk uit het ambulanceritformulier en het schadeformulier dat de buschauffeur invulde. De buschauffeur had aan de meldkamer (van de busmaatschappij) doorgegeven dat de val was veroorzaakt door een noodstop. De buschauffeur had aan de ambulancemedewerkers verklaard dat de man stond in de bus, dat hij remde en dat de man toen ten val kwam. Deze informatie was opgenomen in het ambulanceritformulier.

Schadevergoeding val in bus

De rechtbank stelt vast dat de man viel door het (plotselinge) remmen van de buschauffeur. Er is daarom sprake van een ongeval “in verband met” het vervoer. De busmaatschappij is daarom aansprakelijk voor de schade, tenzij er sprake is van vervoerdersovermacht. De rechtbank overweegt dat een zorgvuldige buschauffeur bij het naderen van een halte rekening houdt met passagiers die in het gangpad staan of lopen. De buschauffeur had de halte daarom voorzichtiger moeten benaderen of de passagiers moeten waarschuwen om pas op te staan nadat de bus tot stilstand is gekomen. De passagier met letsel door een val in een bus krijgt dus een letselschadevergoeding voor de door hem geleden schade.

Eigen schuld

De rechtbank verdeelt de schuld tussen partijen. De busmaatschappij is voor 80 procent van de schade aansprakelijk. De overige 20 procent komt voor rekening van het slachtoffer wegens eigen schuld. De rechtbank vindt dat de man zelf bijdroeg aan zijn schade door op te staan terwijl de bus reed. De man was zich bewust van zijn leeftijd en zijn verminderde mobiliteit. Door toch op te staan heeft de man voor 20 procent bijgedragen aan zijn eigen schade volgens de rechtbank.

Ook de trein-, tram of busreiziger moet dus voorzichtig zijn. Opstaan voordat de bus of trein tot stilstand komt, kan reden zijn om eigen schuld aan te nemen.

Overleg na een busongeluk

Als u letselschade oploopt, komt er vaak veel op u af. Het laten verhalen van uw schade is meestal gratis. U kunt uw schade dus kosteloos voor u laten claimen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: Rechtbank Rotterdam, 19 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1490.