Oscar Hijink (mr. O.A.M. Hijink) LSA letselschade advocaat:

“Sinds 1995 ben ik werkzaam in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Bijzondere nadruk ligt hierbij op de gevolgen voor ondernemer en onderneming in het geval van persoonlijk letsel. Als een ondernemer uitvalt door letsel of zelf aansprakelijk wordt gesteld, heeft dat gevolgen voor de bedrijfsvoering. Daar komt bij dat de ondernemer schadeplichtig kan zijn, of zelf schade lijdt door een ongeval of opgelopen gezondheidsschade. In beide situaties komt het er vaak op neer dat moet worden gezocht naar een juridische oplossing voor de ondernemer en de onderneming.”

Email: o.hijink@hijink.com

Telefoon: (024) 388 66 80

Werkregio: landelijk

Specialisatie:

  • Verzekering en Aansprakelijkheid
  • Letselschade
  • Ondernemingsrecht

Lidmaatschap:

  • Lid Vereniging Letselschade advocaten (LSA)
  • Lid Nationaal Keurmerk Letselschade
  • Lid Werkgroep Arts en Advocaat (WAA)
  • Lid Nederlands Instituut Schaderegelaars (NIS)

“Het ondernemingsrecht -zeker in combinatie met aansprakelijkheid en schadevergoeding- vraagt een specialistische beoordeling en aanpak.”

Ondernemersvereniging:

  • BNZ Nijmegen
  • TPN West Nijmegen
  • OCO Elst