Een buschauffeur en de bestuurder van een personenauto krijgen ruzie in het verkeer. Als de buschauffeur achter de auto aanrijdt naar een tankstation ontstaat er een achteraanrijding. De rechter oordeelt dat niet het eventuele verwerpelijke rijgedrag voor de aanrijding of het rijden zonder rijbewijs, maar onvoldoende afstand houden de oorzaak is van de aanrijding. De buschauffeur is daarom aansprakelijk voor 100% van de schade.

Rijden zonder rijbewijs is alleen van belang na een aanrijding als het niet hebben van een rijbewijs bijdraagt aan het ontstaan van de schade. Deze procedure ziet op- een achteraanrijding met een bestuurder zonder rijbewijs. De rechter beslist dat het rijden zonder rijbewijs geen rol speelt bij het ontstaan van de aanrijding. Ook de verkeersruzie is niet van belang. De oorzaak van de aanrijding is onvoldoende afstand houden, zodat de schade voor rekening van de buschauffeur komt.

Achteraanrijding bij tankstation

De buschauffeur en automobilist vinden beiden dat de ander asociaal reed. Busreizigers verklaren onder andere dat beide bestuurder onder ander hun middelvinger opstaken. Wie er precies in de fout ging, blijkt niet uit de verklaringen. Na het incident wil de automobilist stoppen bij een tankstation om verhaal te halen. Ook de buschauffeur wil verhaal halen en hij volgt de automobilist naar het tankstation. De buschauffeur rijdt achter de auto aan, maar houdt onvoldoende afstand. Als de automobilist afslaat richting het tankstation stopt hij voor een fietspad. De buschauffeur rijdt zo dicht achter de auto dat remmen niet meer mogelijk is.

Achteraanrijding met bestuurder zonder rijbewijs, aanrijding zonder rijbewijs, ongeluk zonder rijbewijs, aanrijding geen rijbewijs

Verkeersruzie geen oorzaak van achteraanrijding

Voor de schadeclaim is vooral van belang wat de oorzaak is van de aanrijding. De buschauffeur wijst op het asociale rijgedrag van de automobilist. Daarnaast had de automobilist geen rijbewijs. De rechter gaat hier niet in mee. De beslissing om achter de andere weggebruiker aan te rijden en daarbij onvoldoende afstand te houden, is de oorzaak van de aanrijding. De aansprakelijkheid voor de schade van de kop-staartbotsing ligt daarom bij de buschauffeur die niet op tijd kon remmen om een aanrijding te voorkomen:

‘Anders dan Achmea stelt, is de kantonrechter echter van oordeel dat het verkeersgedrag van [verzoeker] , alhoewel verkeerd, niet de oorzaak is geweest van de aanrijding. De aanrijding is veroorzaakt doordat de buschauffeur er voor gekozen heeft om het gedrag van [verzoeker] niet te negeren, maar om [verzoeker] achterna te rijden het tankstation op. Als hij dat niet had gedaan had het ongeval, zo heeft Achmea ter zitting toegegeven, niet hebben plaatsgevonden. Daarbij heeft de buschauffeur, zo was op camerabeelden die ter zitting gezamenlijk met partijen zijn bekeken duidelijk te zien, veel te weinig afstand van [verzoeker] gehouden, waardoor hij niet in staat was om te remmen toen [verzoeker] halverwege het fietspad zijn auto tot stilstand bracht. Daarmee heeft de buschauffeur gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, dat bepaalt dat de bestuurder moet in staat moet zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.’

Aanrijding zonder rijbewijs

Voor het recht op een schadevergoeding kijken we alleen naar de relevante verkeersfouten. Juridisch noemen we dit oorzakelijk of causaal verband. Alleen de gedragingen die bijdragen aan het ontstaan van de schade zijn van belang voor het recht op een schadevergoeding. Dat een van de bestuurders geen rijbewijs heeft, is in dit geval dan ook niet van belang. Het niet hebben van een rijbewijs veroorzaakt namelijk geen schade:

‘Gelet op de in de vorige rechtsoverweging geschetste omstandigheden staat ook de omstandigheid dat [verzoeker] de auto zonder rijbewijs heeft bestuurd, hoe verwerpelijk ook, niet in oorzakelijk verband met het ongeval en maakt dit het oordeel niet anders. Van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW is daarom geen sprake. Achmea is 100% aansprakelijk voor de schade die Douiairi als gevolg van het ongeval lijdt.’

Aanrijding na verkeersruzie

De buschauffeur en automobilist steken middelvingers na elkaar op. Beide bestuurders vinden blijkbaar dat de ander asociaal rijdt. Wie wie afsneed, is helaas niet duidelijk. En doet eigenlijk ook niet ter zake. De aanrijding ontstaat volgens de rechter, omdat de buschauffeur de keuze maakt om de confrontatie aan te gaan met de automobilist en zeer kort achter de automobilist gaat rijden. Niet de verkeersruzie, maar onvoldoende afstand houden is de oorzaak van de aanrijding.

Gratis rechtshulp bij letsel

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 14 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:9082