Uit onderzoek blijkt dat het telefoongebruik in het Nederlandse verkeer de afgelopen jaren (nog) verder is toegenomen. Met name volwassen gebruiken hun telefoon vaker in het verkeer. De meeste ondervraagden zien hierin geen probleem. Zij denken dat zij in staat zijn hun telefoon veilig te gebruiken in het verkeer.

SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) begon in opdracht van Interpolis in 2017 met een onderzoek naar mobiel telefoongebruik in het verkeer. Onlangs publiceerde SWOV de resultaten van het onderzoek dat in 20213 werd uitgevoerd. 3.742 personen in de leeftijdsgroep 18 t/m 80 en 320 personen in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 werden in 2023 ondervraagd voor het onderzoek.

Interpolis barometer 2023

Toename telefoongebruik in het verkeer

In 2023 gaf 75 % van de ondervraagden aan de telefoon wel eens te gebruiken in het verkeer. In 2021 was dit 72 %. Ten opzichte van het eerste onderzoek is de kans 1,5 keer zo groot geworden dat een persoon zijn mobiele telefoon gebruikt in het verkeer. Bovendien zijn volwassenen hun telefoon vaker gaan gebruiken in het verkeer. Bij jongeren zien we ten opzichte van 2021 weinig verandering. Ten opzichte van 2017 is het 3,2 keer waarschijnlijker dat jonge voetgangers hun telefoon gebruiken in het verkeer. Bij jongeren die fietsend deelnemen aan het verkeer is het telefoongebruik sinds 2017 niet significant toegenomen.

1 op 5 volwassenen vergadert tijdens het rijden

Bij de handelingen die personen in het verkeer uitvoeren met hun telefoon zien we dat inmiddels bijna 1 op de 5 volwassenen tijdens het rijden weleens deelneemt aan een online vergadering.

Ondervraageden zien telefoongebruik niet als een probleem

De meerderheid van de ondervraagde personen ziet hun telefoongebruik niet als een probleem en denkt dat zij de telefoon veilig kunnen gebruiken. Daarnaast blijkt dat maar weinig ondervraagden negatieve gevolgen ondervinden van het gebruik van een telefoon in het verkeer, zoals een boete of een ongeval.


Bron: www.swov.nl