Dystrofie CRPS is nog een tamelijk onbegrepen ziektebeeld. Dystrofie is een stoornis van huid en zenuwen waardoor ernstige pijnklachten ontstaan. Dystrofie kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven.

Er zijn verschillende benamingen voor dit ziektebeeld. De meest gebruikte benamingen zijn posttraumatische dystrofie (PD), Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) en Sudeck-dystrofie (of -atrofie). De gangbare Amerikaanse benaming is Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD).

Wat is posttraumatische dystrofie

Posttraumatische (na een ongeval) dystrofie (stoornis van zenuwen en huid) is een complicatie of ziektebeeld dat kan ontstaan na een operatie of bij letsel aan ledematen of gewrichten. Posttraumatische dystrofie kan ineens optreden, na een lichte beschadiging of zelfs spontaan. De aandoening kan optreden na een verzwikking van bijvoorbeeld de knie of enkel, het kan zich ook openbaren na een polsbreuk, en het kan optreden na het doorsnijden van een zenuw, bijvoorbeeld door een botsplinter of tijdens een operatie.

De ernst van het ongeval voorspelt niet de ernst van de daarna ontstane posttraumatische dystrofie: een klein letsel (bijvoorbeeld een kneuzing) kan een ernstige vorm van dystrofie geven terwijl een zwaar letsel (bijvoorbeeld een gecompliceerde breuk) een lichte mate dystrofie tot gevolg kan hebben.

Dystrofie CRPS letsel, posttraumatische dystrofie, symptomen dystrofie, oorzaak dystrofie, behandeling dystrofie,

Kenmerken posttraumatische dystrofie

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 8000 mensen getroffen door dystrofie. Een groot deel hiervan is post traumatisch. Ofwel dystrofie komt het meeste voor als gevolg van een ongeval. De aandoening ontstaat vaak bij personen tussen de 45 en 60 jaar oud. 75 % van alle slachtoffers is vrouw.

Het eerste symptoom van dystrofie is meestal een snel optredende en aanhoudende pijn. De pijn die wordt ervaren staat niet in verhouding met het ongevalsletsel. De ernst van de pijnklachten bij dystrofie en de ernst van het ongevalstrauma staan dus niet in verhouding.

Het grootste deel van de patiënten met posttraumatische dystrofie geneest volledig. Een kleine groep behoudt restklachten.

Symptomen van posttraumatische dystrofie

Posttraumatische dystrofie heeft vaak uiterlijke kenmerken. De symptomen van posttraumatische dystrofie zijn divers. Intense pijn is een van de kenmerken. Deze pijn neemt toe door bewegen. De pijnlijke plek zwelt, gaat glanzen en verkleurt (meestal een roodblauwe verkleuring). De opgezwollen plek kan warm of (heel) koud aanvoelen. Een ander symptoom van dystrofie is overmatig lokaal zweten. Ook de haargroei kan veranderen. De huid zal extra gevoelig zijn en aanraking zal de pijn doen toenemen. Een ander symptoom van dystrofie is verminderde bewegelijkheid, ofwel beperking van de functionaliteit.

Oorzaak en behandeling Dystrofie CRPS

Er is nog steeds geen eenduidigheid over de oorzaak van dystrofie. Wel zijn er een aantal theorieën over het ontstaan van dystrofie: een over-reactie van het sympathisch zenuwstelsel, een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen of een lokale zenuwontsteking. Omdat de precieze oorzaak van dystrofie nog steeds onbekend is, worden vele behandelingen toegepast. De keuze voor een behandeling lijkt met name sterk afhankelijk van de desbetreffende arts/behandelaar.

Posttraumatische dystrofie kan tijdelijk van aard zijn maar kan ook chronisch zijn. De aandoening kan leiden tot ernstig functieverlies door het zwakker worden van spieren en andere weefsels. In Nederland lijden naar schatting 20.000 mensen aan een chronische vorm van posttraumatische dystrofie (bron 2011). De aandoening is niet aan leeftijd gebonden, maar komt relatief veel voor bij mensen tussen de 45 en 60 jaar. Vrouwen lopen 3 keer zoveel kans op het krijgen van posttraumatische dystrofie als mannen.

Dystrofie door een ongeluk en afwikkelen letselschade?

Als dystrofie is veroorzaakt door een ongeval dan kan een letselschadevergoeding worden geclaimd van de aansprakelijke partij. Naast de vergoeding van de geleden schade kan aanspraak worden gemaakt op smartengeld.

Advies bij letsel door dystrofie

Heeft u vragen over het afwikkelen van uw letselschade of heeft u hulp nodig bij het begroten van uw schade bij dystrofie / CRPS? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres