PTSS Post Traumatische Stress Stoornis en letsel door arbeidsongeval: Een Post Traumatische Stress Stoornis, is een psychische aandoening waar een werkgever voor aansprakelijk gehouden kan worden.

Tijdens het werk kunnen medewerkers van met name defensie, politie, brandweer, ambulance personeel, machinisten etc. in situaties komen die zeer ernstig, bedreigend en stressvol kunnen zijn. Hierdoor kan een medewerker PTSS oplopen. PTSS kan gelijk na de traumatische gebeurtenis ontstaan, maar vaak openbaren de psychische problemen zich pas jaren nadien. De ervaringen kunnen zo schokkend zijn, dat ze het leven van de betreffende persoon jaren na de gebeurtenis nog ernstig verstoren en lichamelijke en/of psychische trauma’s opleveren.

Symptomen PTSS

Symptomen bij PTSS bestaan o.a. uit herbelevingen van de traumatische gebeurtenis die de situatie voor de persoon weer helemaal terugbrengt. Vaak is er sprake van een associatie met een beeld of geur die de herinnering van de traumatische gebeurtenis weer doet herleven. Hierdoor ontstaat de kans op het vermijden van de plaats van de gebeurtenis, gebruik te maken van een zelfde soort vervoersmiddel. Bij PTSS kunnen de dromen over de gebeurtenis zeer heftig en realistisch zijn.
De herbeleving van de gebeurtenis kan klachten geven zoals het voelen van veel spanningen (hartkloppingen/hyperventileren), angstgevoelens, snel geïrriteerd zijn, depressiviteit, dromen en herbelevingen en het niet hebben van een goede nachtrust. Hierdoor komt ook overmatig gebruik van alcohol, c.q. medicijnen of drugs voor.

Als er door een arts is vastgesteld dat er sprake is van PTSS dan kunnen de gevolgen daarvan bij de (verzekeraar van de) werkgever worden geclaimd. Er zal dan voor deze problematiek naast een materiele schadevergoeding ook smartengeld gevorderd kunnen worden.

PTSS post traumatische stress stoornis

Bel 0800-4455000 voor vrijblijvend letseladvies of vul het contactformulier onder aan de pagina in.

Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsongeval

De werkgever heeft de verplichting er alles aan te doen om te voorkomen dat een werknemer met een traumatische gebeurtenis zal worden geconfronteerd. In de bovengenoemde beroepen is inherent aan het werk dat een medewerker wordt blootgesteld aan stressvolle en ernstige gebeurtenissen, waardoor dit voor de werkgever niet mogelijk is. De werkgever moet voor de werknemer, die tijdens de werkzaamheden een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, wel goede nazorg bieden. In de praktijk zal de werkgever direct na de gebeurtenis voor de juiste psychische opvang zorgen.

PTSS-klachten door afwijzing schadeclaim

Door afwijzing van dekking ontstond volgens een letselschade slachtoffer een stresserende situatie die leidde tot PTSS-klachten bestaand uit nachtmerries en lichamelijke klachten. De vrouw verbleef in het buitenland. Haar overkwam een ongeval. Zij dient een klacht in bij het Kifid. Het Kifid concludeert dat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de PTSS-klachten voorkomen uit de aanvankelijke afwijzing van de polisdekking en de daardoor stresserende situatie in het buitenland. Om deze reden wordt de gevorderde letselschadevergoeding afgewezen.

Hulp bij letselschade door PTSS

Heeft u PTSS opgelopen door een ongeval of gebeurtenis op uw werk? Is er geen psychische opvang geboden na een traumatische gebeurtenis en u heeft met PTSS te maken? Neem dan contact op met een letselschadespecialist van ons kantoor. Bel 0800-4455000 voor vrijblijvend letseladvies of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres