Als iemand door letsel tijdeijk niet naar school kan, ontstaat er studievertraging. De aansprakelijke veroorzaker betaalt een vergoedinjg voor de schade die nontstaat door studievertraging.

Wanneer je slachtoffer bent van een ongeval, letselschade hebt opgelopen en een ander is aansprakelijk voor het ontstaan van dat ongeval, dan heb je recht op vergoeding van je schade. Deze schade kan uit verschillende schadeposten bestaan. Sudievertraging is een van de mogelijke onderdelen van de letselschadevergoeding.

Studievertraging door letselschade?

Als je als student door een ongeval letselschade oploopt, kan je te maken krijgen met een vertraging in de studie. Als gevolg hiervan betreedt je de arbeidsmarkt later. Je gaat dus ook later geld verdienen. Dit betekent dat er schade ontstaat door studievertraging.

Net als bij het berekenen van alle andere schadeposten bij letselschade wordt ook bij het berekenen van de schade als gevolg van studievertraging een vergelijking gemaakt van de situatie die is ontstaan na het ongeval met letsel en de hypothetische situatie zonder ongeval. Je moet je dus voorstellen hoe de studie redelijkerwijs zou zijn verlopen als het ongeval niet was gebeurt.

studievertraging bij letselschade, letselschade richtlijn studievertraging, richtlijn studievertraging, letselschade richtlijn studievertraging 2017, letselschade richtlijn studievertraging 2018, letselschade richtlijn studievertraging 2019, letselschade richtlijn studievertraging 2020

Schadeposten bij studievertraging

In beginsel bestaat de schade bij studievertraging uit het geld dat je als benadeelde in de verloren tijd redelijkerwijs (netto) had kunnen verdienen. Bij langere vertragingen of bij langere studies is het lastig om de schade exact vast te stellen. Nog ingewikkelder wordt het als iemand zijn studie moet afbreken of van studie moet veranderen of problemen krijgt met de studiefinanciering door de letselschade.

Naast het bewijs over de duur van de studievertraging (dat veelal kan worden geleverd door middel van een verklaring van een studiebegeleider of mentor) moet er in principe ook een inschatting worden gemaakt van de inkomsten in de eerste jaren na het behalen van het diploma. In de praktijk is het vaak lastig om duidelijk bewijs aan te leveren over het theoretische inkomen.

Letselschade Richtlijn Studievertraging

Vanwege het hiervoor beschreven “bewijsprobleem” wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de Letselschade Richtlijn Studievertraging.
De Letselschade Richtlijnen zijn handige hulpmiddelen bij het regelen van letselschades opgesteld door de Letselschade Raad. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade.

In de Letselschade Richtlijn Studievertraging wordt per categorie een aparte netto schadevergoeding vastgesteld. Zo ligt in 2016 het bedrag voor een jaar studievertraging tijdens de basisschool op een bedrag van €5.825,00. Dit loopt op tot een bedrag van €19.800,00 voor een jaar studievertraging op een hbo of wo opleiding.

De richtlijnen zijn uitsluitend een hulpmiddel. Het is altijd mogelijk om van de richtlijnen af te wijken als de concrete situatie daar aanleiding toe geeft. Als je van mening bent dat je schade hoger is dan het in de richtlijn studievertaging vastgestelde bedrag, dan moet je als benadeelde aannemelijk maken (bewijsstukken aanleveren) dat je schade hoger is.

Boeken, examen- en collegegeld

De hiervoor genoemde bedragen bevatten niet de extra studiekosten zoals bijvoorbeeld de boeken, examengeld of collegegeld. Dit is een aparte schadepost.

Vragen of hulp nodig bij afwikkelen letselschade?

Heb je vragen over het afwikkelen van letselschade of heb je hulp nodig bij het begroten van schade? Neem vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten en letselschade advocaten. Bel 0800-4455000 voor een letseladvies, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of maak gebruik van het contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres