Aansprakelijkheid voor letselschadevergoeding bij val van paard

Rechtbank Arnhem Gelderland deed op 19-08-2015 uitspraak over de aansprakelijk voor val van pony bij proefrit ter gelegenheid van aankoop pony. Het slachtoffer liep hierbij letsel op en claimt een schadevergoeding.

Een 15 jarig meisje (slachtoffer) ging met haar tante en oudere nicht, die tevens paardrij-instructrice is, naar twee pony’s kijken. De oudere nicht wilde twee pony’s aanschaffen om te gebruiken in de rijlessen.
Ter beoordeling van de pony’s was het mogelijk om een proefrit te maken. Omdat het de bedoeling was dat slachtoffer ook op een eventueel geschikte pony zou gaan rijden tijdens de rijlessen, stelde haar nicht voor dat slachtoffer een proefrit zou maken.letselschade_schadevergoeding_ongeluk_paard_pony

Slachtoffer is een ervaren ponyrijdster, die in 2011 kampioen dressuur NRPS (Nederlands Rijpaarden Pony Stamboek) is geworden. In 2012 was zij kampioen dressuur KNHS (Koninklijke Hippische Sport Federatie) dressuur klasse M1.

Slachtoffer is op de pony gaan zitten en gaan stappen. Op enig moment is de pony gaan galopperen en vervolgens abrupt naar links afgeweken waardoor slachtoffer van de pony is geworpen. Als gevolg hiervan heeft zij letselschade opgelopen bestaande uit een heupfactuur, een sleutelbeenfactuur en gebroken ribben opgelopen.

Aansprakelijkheid voor letsel bezitter / eigenaar paard

Het letselschade slachtoffer stelt de verkoper aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW.  In dit artikel is de risicoaansprakelijkheid voor bezitters van dieren vastgelegd. De grondslag van deze aansprakelijkheid voor schadevergoeding is het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. Het letselslachtoffer is van mening is dat zij als gevolg van de eigen energie van de pony uit het zadel is geworpen.

Uitsluiten aansprakelijkheid door exoneratie

De verkoper voert verweer door te stellen dat hij aansprakelijkheid bij voorbaat heeft afgewend door zichtbare borden op te hangen waarop staat “Betreden op Eigen Risico” en “Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen in de paddock, de weide, de stallen en op het terrein (noch tijdens de buitenritten)”. Daarnaast voert hij aan dat géén sprake is geweest van eigen energie van de pony, maar dat slachtoffer in strijd met de gegeven instructie te veel been heeft gegeven en de handen te hoog heeft gehouden, waardoor de pony is geschrokken en er vandoor is gegaan. Bovendien had letselschade slachtoffer op het versnellen van de pony deze moeten afbuigen en niet richting de bakrand moeten sturen.

Rechtbank Arnhem

Over het bord dat op de manage hangt waarop aansprakelijkheid voor schadevergoeding door letselschade wordt uitgesloten, oordeelt de rechter te Arnhem als volgt.
Met de borden die de verkoper heeft opgehangen kan hij aansprakelijkheid en schadeplichtigheid niet afwenden. Volgens de rechter is een zogenaamd exoneratiebeding onredelijk bezwarend en kan de verkoper zich er niet op beroepen.

Oorzaak val van paard en letselschade

De meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeval is gelegen in de combinatie van het geven van de beenhulpen om van hand te veranderen met mogelijk iets hoog gehouden handen, en de reactie hierop van de nog jonge pony die zich niet meer liet corrigeren. Het is aannemelijk dat het sneller draven van de pony bij het slachtoffer een stevigere zit heeft gegeven waardoor de pony gestimuleerd werd en is gaan galopperen. Volgens de rechter heeft het risico dat in de eigen energie van de pony schuilt zich verwezenlijkt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen. De pony is namelijk oncontroleerbaar en daarmee onberekenbaar geworden. De verkoper is daarmee aansprakelijk voor de letselschade die voortvloeit uit het ongeval en dient een schadevergoeding te betalen.

Eigen schuld voor letselschade

Nu vast is komen te staan dat de verkoper risicoaansprakelijk is zal nog gekeken moeten worden naar de vraag of er sprake is van (juridische) eigen schuld (6:101 BW) aan de zijde van het letselslachtoffer. De schadevergoedingsplicht van de verkoper wordt in beginsel verminderd wanneer de schade mede het gevolg is van omstandigheden die aan het slachtoffer kunnen worden toegerekend.

Enerzijds kan het slachtoffer niets verweten worden. Er is niet aangetoond dat zij de pony verkeerde hulpen heeft gegeven. Het feit dat haar nicht voorstelde om een proefrit te maken, maakt dat slachtoffer zich niet hoefde af te vragen of het wel verantwoord was om een proefrit te maken. Bovendien had zij veel ervaring op het gebied van dressuur.
Anderzijds kan, juist door de ervaring van slachtoffer, niet worden gezegd dat slachtoffer niet op de hoogte was van de risico’s die verbonden zijn aan het berijden van een jonge pony. Deze omstandigheid rechtvaardigt dat het onberekenbare gedrag van de pony voor risico van het letselschade slachtoffer komt en haar kan worden toegerekend, zodat het letsel en de schadevergoeding deels voor haar rekening moet blijven. De rechter bepaalt het deel van de letselschade dat voor rekening van het slachtoffer moet blijven op 33% voor het overige deel moet de eigenaar / bezitter van de pony een schadevergoeding voor het letsel betalen.

Schadevergoeding en redelijkheid en billijkheid

Tot slot is de vraag of de billijkheid eist dat er een andere verdeling plaatsvindt of dat de vergoedingsplicht bij letselschade geheel vervalt of in stand blijft.
De rechter ziet geen aanleiding om een andere verdeling toe te passen. Vooropgesteld wordt dat beide partijen geen enkel verwijt valt te maken en het slachtoffer al haar activiteiten alweer heeft kunnen oppakken.

Verkoper van het paard is voor 67% aansprakelijk voor het aan slachtoffer overkomen ongeval het letsel dat daardoor ontstaan is en de schadevergoeding. De overige 33% van de letselschade blijft voor eigen rekening van het slachtoffer.

Hulp bij letselschade na val van paard?

Heeft u zelf een ongeval met een paard of pony gehad en daardoor letselschade opgelopen. Bel voor een vrijblijvend advies over aansprakelijkheid, letselschade en schadevergoeding met 0800-4455000

Door: mr. J. van Kleef, letselschadespecialist

 

Bron: ECLI:NL:RBGEL:2015:5316

 

 

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

 • Nieuws

 • Letselschade door val van paard, wie is aansprakelijk?

  Letselschade door val van paard, wie is aansprakelijk?

  18 januari 2016

  Lees meer

 • Aansprakelijkheid van partner of echtgenoot voor letsel bijtende hond

  Aansprakelijkheid van partner of echtgenoot voor letsel bijtende hond

  12 mei 2015

  Lees meer

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook