Onderzoeken naar ongelukken op het werk met letselschade.

In 2014 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzoek gedaan naar meerdaagse afwezigheid (vier dagen of meer) van werknemers na ongelukken onder werktijd.


Zo’n 240 duizend werknemers gaven aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad, waarbij in 88.000 gevallen het ongeval leidde tot letsel en een verzuim van vier dagen of meer.

Letselschade door een arbeidsongeval

De meeste werknemers liepen lichamelijk letsel op door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Letselschade als gevolg van bedreiging, bijten en schoppen kwam ook vaak voor evenals beknelling en geraakt worden door een voorwerp.

Bij ruim een kwart van de 88.000 gevallen was sprake van geestelijk letsel. Het gaat dan om psychische schade als gevolg van bedreiging of traumatische ervaring

Aansprakelijkheid werkgever voor letsel

Door een arbeidsongeval met letselschade kan het zijn dat de werknemer met extra kosten komt te zitten of minder inkomen heeft. Het is dan mogelijk om de werkgever aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen. De werkgever heeft bedrijfsongeval_met_letselschade_enaansprakelijkheid_werkgever_voor_schadevergoedingeen zorgplicht als het gaat over de veiligheid op de werkvloer ter voorkoming van ongelukken met letselschade. De werkgever moet er onder andere voor zorgen dat:

  • de werkplek veilig is;
  • er voldoende veiligheidsmiddelen op de werkplek aanwezig zijn;
  • de werknemer regelmatig voldoende veiligheidsinstructies krijgt;
  • er voldoende controle op naleving van de veiligheidsinstructies plaatsvindt.

Alleen wanneer de werkgever geen enkel verwijt te maken valt of de letselschade is ontstaan door eigen ‘opzet’ of ‘roekeloosheid’ van de werknemer, zal de schade voor rekening van de werknemer blijven.

Veel werknemers vinden het niet prettig om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Het is daarom goed om te weten dat de meeste werkgevers verzekerd zijn tegen letselschade als gevolg van een arbeidsongeval.  Wanneer een werkgever verzekerd is tegen letselschade zal de verzekeringsmaatschappij de schade voor haar rekening nemen.

Rechtsbijstand bij letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval op de werkvloer, neem dan vrijblijvend contact met onze letselschadeadvocaat e letselschadespecialisten op via 0800-4455000. Onze experts helpen u graag met een letseladvies.

Door: mr. J. van Kleef, letselschadespecialist

Bron: www.cbs.nl

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook