Medische fouten in het ziekenhuis, UMC Utrecht opnieuw in opspraak

In de afgelopen maanden is het Universitair Medisch Centrum in Utrecht diverse keren in opspraak geraakt.

Het programma Zembla heeft in november 2015 gemeld dat het ziekenhuis heeft verzuimd calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In het programma in november ging het om operaties op de KNO (keel- neus en oorheelkunde)-afdeling waarbij de patiënten zijn overleden of ernstig letsel opliepen.

Melding Inspectie Gezondheidszorg medisch fout

Afgelopen woensdag, 2 maart 2016, heeft Zembla in haar uitzending gemeld dat er in 2014 door chirurgen is gekozen voor het gebruik van goedkopere en minder effectieve gehoorimplantaten bij dove kinderen. Een aantal kinderen moeten opnieuw worden geopereerd.
Daarnaast heeft het ziekenhuis geen melding gemaakt van het mislukken van drie operaties bij jonge kinderen met een bijzondere schedelafwijking. De operaties mislukten en de kinderen hadden een na de operatie een scheef gezicht. De ouders van deze kinderen hebben een klacht ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Klacht ziekenhuis UMC Utrecht

De bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC heeft inmiddels laten weten dat er inderdaad medische fouten zijn gemaakt. “Voor patiënten is het vaak zwaar en verdrietig”.
Het ziekenhuis heeft zelf onderzoek ingesteld naar de dossiers waarin de gehoorimplantaten centraal stonden en zou het rapport hebben toegezonden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De misgelopen schedeloperaties zijn niet gemeld en dat had wel gemoeten, zo heeft ook de Inspectie aan het ziekenhuis laten weten.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

In artikel 11 lid 1 onder a, is vastgelegd dat calamiteiten in de zorg direct moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie is het orgaan dat toezicht houdt op de (kwaliteit) van de zorg aan patiënten.
Een calamiteit wordt in de wet als volgt omschreven: “Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig letsel, schadelijk gevolgen voor een cliënt heeft geleid".

De Inspectie kan na ontvangst van de melding zelf besluiten of het noodzakelijk is een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen rond de calamiteit. Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het dus noodzakelijk om meldingen te ontvangen om het werk goed te kunnen doen.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla in november 2015, is er door de Inspectie voor de Gezondheidszorg een uitgebreid onderzoek ingesteld. Daarin komen de incidenten zelf aan de orde maar wordt de handelwijze van het UMC Utrecht ook in bredere zin bekeken. Hoe wordt er omgegaan met calamiteiten en welke rol speelt het bestuur van het ziekenhuis hierin? Er is hiervoor een externe onderzoekscommissie ingesteld hetgeen zeer zelden voorkomt.
Er is op dit moment geen sprake van verscherpt toezicht, wel is het toezicht geïntensiveerd en wordt het ziekenhuis op onverwachte momenten bezocht.

Medische aansprakelijkheid

De leiding van een ziekenhuis behoort er voor te zorgen dat het personeel weet wanneer er sprake is van een calamiteit en wanneer en hoe er moet worden gemeld. Inmiddels heeft de bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur laten wemedische_fout misser letselschadespecialist 0800_4ten dat ‘het voor medewerkers nu gemakkelijker is om mogelijke misstanden te melden. De richtlijnen zijn verduidelijkt, wanneer een incident bij de inspectie moet worden gemeld. Op de uitvoering ziet de Raad van Bestuur toe.’

Naast onderzoeken naar de kwaliteit van de zorg, uitgevoerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is het ook van belang na te gaan of er ook sprake kan zijn van aansprakelijkheid voor letselschade aan de zijde van het ziekenhuis.
Dit kan een lastig traject zijn, zeker wanneer u zelf geen ervaring heeft met een dergelijk onderzoek. Belangrijk is dat u begint met het opvragen van het volledig medisch dossier.

Juridisch advies bij medische fout?

Heeft u hulp nodig bij een onderzoek naar letselschade als gevolg van een mogelijke medische fout? Neem dan contact op met ons kantoor. Samen met een specialist op het vlak van letselschade door een medische fout wordt er gekeken naar uw concrete situatie en leggen wij u uit hoe het vervolgtraject eruit ziet. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-44 55 000.

Door: mr. M.K. (Marit) Herngreen, letselschadespecialist NIVRE

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook