Zeer ernstig psychisch letsel door relatief gering bedrijfsongeval: Het slachtoffer loopt door een ongeval met relatief licht letsel ernstige psychische klachten op. Is het ernstige psychische letsel nog wel toe te rekenen aan het ongeval? De Hoge Raad deed hierover op 27 november 2015 uitspraak.

In de letselschadezaak overkwam een werknemer een tweetal bedrijfsongelukken waarbij hem voorwerpen op het hoofd vielen van 5 tot 7.5 kilogram. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk op grond van artikel 7:658 vanwege een hem overkomen bedrijfsongeval met letselschade tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en de schending van de zorgplicht door de werkgever.

Werkgeversaansprakelijkheid en letselschade

Voor het ontstaan van de ongevallen erkent de werkgever aansprakelijkheid. Het letsel dat ontstaat door de ongelukken is relatief gering. De psychische reactie en de letselschade die daardoor ontstaat zijn daarentegen zeer ernstig. De werknemer raakt volledig en blijvend arbeidsongeschikt en claimt een forse schadevergoeding. De verzekeraar van de werkgever ontkent dat er nog verband bestaat tussen het arbeidsongeval en de ernstige psychische letselschade.

Schadevergoeding vanwege arbeidsongeschiktheid

De stelling die de verzekeraar van de werkgever inneemt is dat de werknemer ook zonder bedrijfsongevallen op enig moment wel arbeidsongeschikt zou zijn geraakt. De psychische klachten die ontstonden komen niet door het ongeval maar waren latent aanwezig als persoonskenmerken. Ieder ander enigszins ernstige gebeurtenis had de psychische klachten ook getriggerd.

Ruime toerekening letselschade

Het is al sinds jaar en dag vaste rechtspraak dat men het slachtoffer met letselschade moet nemen zoals men hem aantreft (“You have to take the victim as you find him”). Bovendien –als er sprake is van schending van verkeers- en veiligheidsnormen waarbij eigenlijk altijd sprake is bij een verkeersongeluk of bedrijfsongeval- worden de gevolgen ruim toegerekend. De persoonlijke factoren die bij het letselschade slachtoffer horen die leiden tot een meer heftige reactie dan te verwachten zou zijn, worden daarom toegerekend aan de veroorzaker van het ongeval.

Bepalen hoogte schadevergoeding psychisch letsel

Ook al wordt de schadevergoeding bij letsel ruim toegerekend, toch hoeft dat niet altijd te leiden tot buitenissige schadevergoedingsclaims. Uitgangspunt voor het berekenen van de schade blijft het verschil in de situatie mét en zónder ongeluk. Hoe de situatie zónder ongeval zou zijn geweest blijft een kwestie van inschatten. Dat geldt ook voor de toekomstige letselschade gevolgen mét ongeluk. Om dit gedegen in kaart te brengen wordt een letselschade slachtoffer vaak onderzocht medisch deskundige. Als in de situatie zónder ongeluk te verwachten was dat een bepaalde schade of arbeidsongeschiktheid ook was opgetreden, dan hoeft de aansprakelijke partij deze schade niet te vergoeden.

In de huidige kwestie kon een tweetal medisch deskundigen met onvoldoende zekerheid een inschatting maken van de kansen op uitval en arbeidsongeschiktheid als het bedrijfsongeval met letselschade het slachtoffer niet was overkomen. Dit was reden voor het Hof Den Bosch om de zeer ernstige psychische gevolgen en letselschade maar gedeeltelijk toe te rekenen aan de bedrijfsongevallen. De rechter in Den Bosch gaat er van uit dat de werknemer op enig ander moment ook zou zijn uitgevallen vanwege psychische klachten door een ernstige gebeurtenis en motiveert dit door haar oordeel te stoelen op “een redelijk verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen”.

Het Hof Den Bosch oordeelt vervolgens dat in de begroting van de schadevergoeding er van uit moet worden gegaan dat de werknemer na zijn 55ste niet meer in staat zou zijn om loonvormende arbeid te verrichten. De schadevergoeding wegens verlies aan inkomen hoeft vanaf deze leeftijd niet meer te worden vergoed door de werkgever.

De werknemer legt zich niet bij de uitspraak van de rechter in Den Bosch neer en gaat naar de hoogste rechter in Den Haag.

Oordeel rechter over schadevergoeding psychisch letsel

De Hoge Raad geeft de werknemer alsnog gelijk. De Hoge Raad overweegt dat op geen enkele wijze iets is vastgesteld over voorgevallen eerdere gebeurtenissen in het leven van de werknemer met letselschade en eventuele (psychische) reacties daarop. Ook heeft het Hof niet gemotiveerd waarom de reactie naar aanleiding van de arbeidsongevallen maatgevend zouden moeten zijn om een prognose op te baseren over arbeidsongeschiktheid in de toekomst bij eventuele andere life-events.

Het feit dat de medisch deskundigen een dergelijk heftige psychische reactie met arbeidsongeschiktheid tot gevolg niet kunnen uitsluiten bij toekomstige life-events, is onvoldoende om de werknemer te onthouden van een schadevergoeding wegens letsel en arbeidsongeschiktheid.

Heeft u óók letselschade?

Heeft u door een ongeluk letselschade opgelopen en wilt u weten wat uw rechten zijn? Claimt u een schadevergoeding maar wordt deze afgewezen of wilt u hulp bij het indienen van een schadeclaim? Belt u voor hulp onze letselschadespecialisten of schadeletsel advocaten. Bel voor een afspraak 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres