Een coma is een lange staat van onbewustheid. De aansprakelijke veroorzaker van een coma betaalt de schade die het slachtoffer lijdt.

Een coma heeft een grote invloed op ons lichaam. Het herstel duurt over het algemeen lang. Na het ontwaken uit een comateuze toestand zijn er bovendien vaak blijvende beperkingen. De onzekerheden, het wijzigen van de omstandigheden en de invloed van de situatie op de omgeving van het slachtoffer vragen om een voortvarende aanpak van de juridische en praktische problemen. Hiervoor kunt u, in veel gevallen kosteloos, een specialist inschakelen.

De comateuze staat bepalen we aan de hand van de Glasgow-comaschaal. De patiënt wordt in de Glasgow-comaschaal op drie onderdelen beoordeeld:

  1. Reactie bij het openen van de ogen;
  2. Motorische reactie;
  3. Reactie op aanspreken.

Bij een zogenaamde kunstmatige coma wordt een persoon buiten bewustzijn gehouden. Bijvoorbeeld om te herstellen na een ongeluk of om het slachtoffer pijn te besparen.

Schadevergoeding

De letselschadevergoeding bestaat uit alle kosten en schade die het slachtoffer lijdt. Bijvoorbeeld inkomensschade, eigen risico, medische kosten, woningaanpassing, medische hulpmiddelen, woningonderhoud, kinderopvang, hulp in de huishouding en alle andere mogelijke schadeposten. Schade afhandelen kan als duidelijk is wat de schade is. Voorafgaand aan de slotbetaling betaalt de aansprakelijke verzekeraar voorschotten.

Schadevergoeding familie comateus slachtoffer

Bij ernstig letsel nemen familie en vrienden vaak taken over en maken zij mogelijk kosten. Een deel van de kosten is verplaatste schade. Een vergoeding voor huishoudelijk werk dat familie en vrienden overnemen van een comateus slachtoffer is bijvoorbeeld mogelijk. Denk ook aan kosten van verpleging en verzorging. Ook bepaalde reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Verzekeraars betalen helaas niet graag uit. Soms moet u daarom een vergoeding afdwingen.

Smartengeld coma

De schade die door letsel ontstaat bestaat ook uit pijn, leed en afname van levensvreugde. Smartengeld is een vergoeding voor deze schade. In het verleden kwam de vraag aan de orde of een comapatiënt lijdt. Als het coma slachtoffer buitenbewust zijn is en geen pijn of leed ervaart, moet de veroorzaker dan toch smartengeld betalen. De rechtspraak beantwoordde de vraag bevestigend. Een comapatiënt heeft recht op smartengeld voor de periode dat de persoon buiten bewustzijn is.

Schadeclaim coma

Bij letsel is deskundige juridische hulp meestal kosteloos. U maakt gratis gebruik van een deskundige die uw schade in goede overleg van A tot Z afhandelt. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij u bellen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres