Moet er belasting worden betaald over de letselschadeschadevergoeding?

Moet u als een slachtoffer van een ongeval belasting betalen over de letselschadeschadevergoeding. Wat zijn de financiŽle gevolgen van een letselschade uitkering voor uw vermogen en belastingplicht?

De rechter heeft in haar uitspraken aangegeven, dat een schadevergoeding bij letselschade in beginsel een netto vergoeding is waarover geen inkomstenbelasting en/of premies volksverzekeringen betaald hoeven te worden. Dit is van toepassing op een vergoeding van de extra onkosten, de smartengeldvergoeding maar ook over de gemiste inkomsten (juridisch spreken we dan over een vergoeding van het verlies van arbeidsvermogen).

Belastinggarantie letselschadevergoeding

De letselschadevergoeding zal door een slachtoffer van een ongeval ook niet als belastbaar inkomen bij de belastingdienst worden opgegeven. Voor de volledigheid zal een letselschadespecialist de aansprakelijke verzekeraar ook om een belastinggarantie verzoeken. Mocht de belastingdienst namelijk toch van mening zijn, dat er over de schadevergoeding belasting zal moeten worden betaald, dan zal de verzekeringsmaatschappij het gevecht, en eventueel de betaling, aan de belastingdienst voor haar rekening nemen.

Als u als gedupeerde een uitkering van de verzekeraar heeft ontvangen, kan het zijn dat u een groot bedrag bij u op de rekening heeft staan. Dit lijkt mooi maar het zal ook als vermogen gezien gaan worden en dat kan dus gevolgen hebben voor de vermogensinkomensbijtelling. Hierdoor kan een letselschadeslachtoffer te maken krijgen met dat er een eigen bijdrage voor de Wmo en AWBZ betaald moet worden. Het is mogelijk dat er ook geen recht meer op huur- of zorgtoeslag bestaat, Daarnaast zal het slachtoffer een vermogensbelasting van 1,2% moeten betalen over het gemiddelde vermogen wat hij/zij heeft in box 3. Als de rente hoog staat zal dat geen probleem zijn, maar als de rente laag staat kan het zijn dat uitsluitend door de vermogensbelasting en inflatie er op het einde van het jaar minder vermogen is dan aan het begin van het jaar.

Het Verbond van Verzekeraars en ook Slachtofferhulp Nederland zijn van mening dat er een vrijstelling moet komen voor letselschadeslachtoffers zoals dat voor des-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam (2001) ook van toepassing is.

Vragen over belasting over schadevergoeding?

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze letselschadespecialisten of schadeletsel advocaat, bel 0800-4455000

Door mr. M.A. (Mark) Visser, advocaat letselschade, lid Keurmerk Letselschade Arnhem

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook