Wat is Chroomverf?

De chroomverf is de laatste tijd behoorlijk in opspraak geraakt. Maar wat is chroomverf en waarom werd het gebruikt.

Het voordeel van chroom-6 is dat het als deklaag of als ingrediënt van bouwmaterialen het product een extra stevigheid en bescherming tegen corrosie geeft. Chroom-6, vaak genoemd chroomverf, kan gebruikt worden met hout, verf, plastic maar hecht zich ook goed aan verschillende metalen. Met name in de jaren 1960 tot 1980 is chroomverf veel in de verf- en de staalindustrie gebruikt.

Schadelijke gevolgen chroomverf

Chroomverf heeft invloed op het DNA van mens en dier en waardoor er zich tumoren kunnen vormen. Langdurige blootstelling aan een kleine hoeveelheid chroomverf is al een risico en volgens de Sociaal Economische Raad is het een stof zonder veilige drempelwaarde.

Het gevaarlijke bestanddeel chroom-6 kan door inademen in het lichaam komen, via de huid en door het in te slikken. Met name longkanker, maar ook kanker aan andere organen, kan door chroomverf veroorzaakt worden.

Chroomverf bij Defensie

Bij Defensie blijkt er veelvuldig te zijn gewerkt met materialen als vliegtuigen en tanks in gesloten ruimtes. Dit heeft als effect dat er gedurende een langere periode in de lucht hoge waarde chroom-6 aanwezig is geweest. Het verwijt dat Defensie als werkgever wordt gemaakt is dat bekend was dat de chroomverf een gevaar vormde voor de gezondheid, maar toch onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn ter bescherming van werknemers voor blootstelling met risico op het intreden van de schadelijke gevolgen.

Chroomverf in de privé-sfeer

Ook is het natuurlijk mogelijk dat men in de thuissituatie te maken heeft gehad met chroomverf. Maar omdat het vaak gaat om zeer beperkt gebruik en blootstelling, zal naar verwachting dit gebruik geen gevaar voor de gezondheid hebben opgeleverd.

Dossier Chroomverf

HIJINK Letselschade-advocaten en letselschadespecialisten zal de komende tijd de ontwikkelingen rondom het gebruik van chroomverf nauwkeurig volgen. Mocht u met chroomverf te maken hebben gehad, schroom niet om contact met ons op te nemen. Als u op de hoogte wilt worden gehouden door onze nieuwsbrief, laat dan uw gegevens achter. Heeft letselschade opgelopen of wilt u een claim indienen, neem dan contact met ons op via 0800-44 55 000 of laat uw gegevens achter.


chroom-6-defensie-letselschade-aansprakelijkheidSchadevergoeding na letsel door chroomverf>>

Als er letselschade ontstaat door het gebruik van chroomverf bij defensie en defensie is daarvoor aansprakelijk te houden, dan heeft u recht op een schadevergoeding...

 


Ricico's_ebruik_chroomverf_door_defensieEigen-schuld-letselschadevergoedingRisico's van chroom 6 verf

De gebruikte chroomverf door defensie brengt gezondheidsrisico's met zich mee die niet onderschat moeten worden...

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook