PTSS Posttraumatische stress stoornis na ongeval met letsel: Ieder jaar worden enkele tiental duizenden mensen slachtoffer van een verkeersongeval en lopen letselschade op. Vaak is er vooral aandacht voor het lichamelijke letsel. In veel mindere mate wordt aandacht besteed aan de psychische klachten na een ongeval. De impact daarvan kan minstens even groot zijn.

Zelf een ongeluk krijgen of zien kan traumatisch zijn. Zeker als daarbij ernstig letsel ontstaat de lichamelijke gevolgen nog lange tijd merkbaar zijn. Soms heeft een ongeluk naast lichamelijk letsel ook psychische gevolgen als PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).

Regelmatig blijven slachtoffers van een bedrijfsongeval of een ernstig verkeersongeluk met letselschade zitten met behoorlijke psychische problemen.

✓ Sinds 1995 actief als letselschade specialist
✓ Keurmerk Letselschade
✓ Deskundig en persoonlijk

Klachten lichamelijk letsel

PTSS kan voor veel problemen en klachten zorgen. Niet altijd zijn PTSS-klachten makkelijk te koppelen aan een ongeluk. Vaak is er ook vooral aandacht voor de lichamelijke letsels en raakt de geestelijke impact nog wel eens ondergeschoven.

Klachten die voorkomen zijn prikkelbaarheid, vermoeidheid, slecht slapen, nachtmerries, concentratie en geheugenproblemen en angst.

PTSS en slachtoffer met letsel

Of iemand wel of geen PTSS ontwikkelt na een ongeval is afhankelijk van veel factoren en ook niet per definitie te voorspellen. De gevolgen van een enkelvoudig trauma verdwijnen vaker sneller en herstellen vaak vanzelf.

Uit onderzoek blijkt dat er geregeld patienten zich melden die na lange tijd nog last hebben van de gevolgen van een ongeval of traumatische gebeurtenis.

Welke behandeling bij een patient aanslaat is per patient en trauma verschillend. Belangrijk is informatie over het trauma, PTSS, de prognose en dat psychische klachten er bij kunnen horen.

Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van PTSS zijn eerdere trauma’s. Vroegere trauma’s spelen een rol. Als die er zijn heb je bij een volgend trauma een grotere kans op PTSS. Ook zijn vrouwen gevoeliger voor het ontwikkelen van PTSS. Daarnaast speelt persoonlijkheid een rol maar ook de situatie waarin iemand zich bevindt. Een letselslachtoffer die thuiszit door ziekte of werkloosheid, gaat eerder piekeren en heeft verhoogde kans.

Keurmerk letselschade

Gevolgen PTSS letsel

De gevolgen posttraumatisch stress-stoornis kunnen fors zijn. Hoewel PTSS psychische impact heeft kan het zijn dat zelf na genezing van de lichamelijke letsels ‘normaal’ functioneren niet mogelijk is.

Een posttraumatisch stress-stoornis kan een forse impact hebben op het slachtoffer met letsel zelf maar ook zijn omgeving. Functioneren in het gezin, sociaal of op het werk kan moeilijk zijn. Situaties kunnen sneller als stresserend, druk en overzichtelijk worden ervaren.

Letselschaderegeling en PTSS

In de letselschaderegeling is het belangrijk PTSS of psychisch letsel te onderkennen. Immers als de lichamelijke letsels zijn genezen, maar het toch niet mogelijk is om te functioneren als voorheen, zal moeten worden beoordeeld wat de psychische gevolgen zijn geweest van het ongeval, welke behandeling geïndiceerd is en wat de gevolgen zijn voor uw functioneren en de schade die daardoor ontstaat.

Claimen letselschade na PTSS door ongeval

Als u lichamelijk letsel en mogelijk ook/of psychische klachten –zoals het posttraumatisch stress-stoornis- heeft opgelopen door een ongeval heeft u wettelijk recht op juridische bijstand van een deskundig letselschadespecialist of letselschadeadvocaat. Wij helpen u graag bij de letselschaderegeling en men de praktische zaken rondom de schaderegeling met verzekeraar van u over.

Bel voor een vrijblijvend advies bij PTSS letsel 0800-4455000. Of vul het contactformulier in.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres