PTSS Posttraumatische stress stoornis na ongeval met letsel: Ieder jaar worden enkele tiental duizenden mensen slachtoffer van een ongeval en lopen letselschade op. Vaak is er vooral aandacht voor het lichamelijke letsel. In veel mindere mate wordt aandacht besteed aan de psychische klachten na een ongeval. De impact daarvan kan minstens even groot zijn.

Zelf een ongeluk krijgen of zien kan traumatisch zijn. Zeker als daarbij ernstig letsel ontstaat de lichamelijke gevolgen nog lange tijd merkbaar zijn. Soms heeft een ongeluk naast lichamelijk letsel ook psychische gevolgen zoals PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis).

Regelmatig krijgen slachtoffers van een bedrijfsongeval of een ernstig verkeersongeluk met behoorlijke psychische problemen.

Klachten lichamelijk letsel

PTSS kan voor veel problemen en klachten zorgen. PTSS-klachten zijn niet altijd makkelijk te koppelen aan een ongeluk. Vaak is er ook vooral aandacht voor de lichamelijke letsels en raakt de geestelijke impact nog wel eens ondergeschoven. Het aantonen van het causaal verband tussen psychische klachten en een ongeval kan lastig zijn.

Klachten die voorkomen zijn prikkelbaarheid, vermoeidheid, slecht slapen, nachtmerries, concentratie en geheugenproblemen en angst.

PTSS en slachtoffer met letsel

Of iemand wel of geen PTSS ontwikkelt na een ongeval is afhankelijk van veel factoren en niet te voorspellen. Patienten ervaren regelmatig pas na lange tijd de gevolgen van een ongeval of traumatische gebeurtenis.

Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van PTSS zijn eerdere trauma’s. Heftige gebeurtenissen in het verleden spelen een belangrijke rol bij eht onstaan van de aandoening. Als er eerdere trauma’s zijn, heb je bij een volgend trauma een grotere kans op PTSS. Ook zijn vrouwen gevoeliger voor het ontwikkelen van PTSS. Daarnaast speelt persoonlijkheid een rol, maar ook de situatie waarin iemand zich bevindt. Een letselslachtoffer die thuiszit door ziekte of werkloosheid, gaat eerder piekeren en heeft een verhoogde kans op psychische klachten.

Gevolgen PTSS letsel

De gevolgen van een posttraumatisch stress-stoornis kunnen fors zijn. Zelfs na genezing van de lichamelijke letsels kan ‘normaal’ functioneren onmogelijk zijn.

Een posttraumatisch stress-stoornis kan een forse impact hebben op het slachtoffer met letsel zelf maar ook zijn omgeving. Functioneren in het gezin, sociaal of op het werk kan moeilijk zijn. Situaties kunnen sneller als stresserend, druk en onoverzichtelijk worden ervaren.

Letselschaderegeling en PTSS

In de letselschaderegeling is het belangrijk PTSS en ander psychisch letsel te onderkennen. De schade van psychische klachten kan groot zijn. Als lichamelijk letsel is genezen, maar het toch niet mogelijk is om te functioneren als voorheen, moet gekeken worden naar de oorzaak van het dysfunctioneren. Hierbij zal moeten worden beoordeeld wat de psychische gevolgen zijn geweest van het ongeval. Uiteraard is ook belangrijk welke behandeling geïndiceerd is. Vervolgens kan beoordeelt worden wat de gevolgen zijn van het ongeval voor uw functioneren en de schade die daardoor ontstaat.

Claimen letselschade na PTSS door ongeval

Als u lichamelijk letsel en mogelijk ook psychische klachten –zoals een posttraumatisch stress-stoornis- heeft opgelopen door een ongeval heeft u wettelijk recht op juridische bijstand van een deskundig letselschadespecialist of letselschadeadvocaat. Wij helpen u graag bij de letselschaderegeling. Wij nemen de praktische zaken rondom de schaderegeling met de verzekeraar geheel van u over. U kunt zich op deze manier volledig richten op uw herstel.

Bel voor een vrijblijvend advies bij PTSS letsel 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres