Veel mensen vinden het lastig een schadevergoeding te claimen na een arbeidsongeval. Slachtoffers zijn vaak bang om de werkgever aansprakelijk te stellen. Na het herstel wil een werknemer immers weer aan het werk. Daarnaast is het belangrijk de juiste stappen te zetten na een arbeidsongeval om de schade succesvol te claimen.

De onderstaande tips over het aanvragen van een letselschadevergoeding na een arbeidsongeval helpen u verder.

1. De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk

De werkgever heeft een zorgplicht. De zorgplicht van de werkgever betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid tijdens het werken en de gezondheid van werknemers. Loopt een werknemer letsel op tijdens het werk dan is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk.

Alleen als een werknemer bewust roekeloos of opzettelijk handelt, is de werkgever niet aansprakelijk. De werkgever moet het bewijs leveren van roekeloosheid of opzet. In de praktijk kan een werkgever zelden aantonen dat een arbeidsongeval door roekeloos gedrag of opzettelijk is veroorzaakt. De werkgever is dus vrijwel altijd aansprakelijk als een werknemer letsel oploopt tijdens het werk.

tips arbeidsongeval, tips bedrijfsongeval

2. De ‘werkgever’ is ook aansprakelijk voor schade van vrijwilligers, mensen met een uitzendcontract ZZP’ers en andere ondergeschikten

De aansprakelijkheid van de werkgever geldt voor alle ondergeschikten. Bovendien is de werkgever ook aansprakelijk voor alle fouten van ondergeschikten. De werkgever is dus ook aansprakelijk als u gewond raakt door een fout van een collega.

3. Het claimen van een schadevergoeding verstoort de relatie met de werkgever meestal niet

Werknemers zijn na een arbeidsongeval soms bang om de werkgever aansprakelijk te stellen. De werknemer wil de band met de werkgever goed houden en is bang dat een schadeclaim de relatie verstoord. Werkgevers zijn meestal verzekerd voor de schade. De schade afhandeling wordt opgepakt door de verzekeraar van de werkgever. In veel gevallen is de werkgever dan ook niet betrokken bij het afhandelen van de schade. Bovendien houden wij altijd rekening met de relatie met uw werkgever. Onze ervaring is dan ook dat het claimen van schade na een arbeidsongeval de band met de werkgever niet in gevaar brengt.

4. Uw huisarts is een belangrijke getuige

Bewijs is belangrijk in een letselschade zaak. In sommige gevallen zijn er helaas geen getuigen van een arbeidsongeval. Collega’s willen bovendien soms geen verklaring afleggen na een arbeidsongeval. Om de toedracht van het ongeval aan te tonen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk na een arbeidsongeval uw huisarts of een ziekenhuis bezoekt. Een arts maakt namelijk aantekeningen van uw letsel. Bovendien noteert de arts uw verklaring over het ontstaan van het letsel. Het medisch dossier is daarom vaak belangrijk bewijs bij een schadeclaim na een bedrijfsongeval.

5. Een letselschade advocaat is meestal gratis na een bedrijfsongeval

Een deel van uw schade bestaat uit de kosten die u maakt om uw schade te claimen. Dit staat in de wet. De aansprakelijke partij betaalt daarom in de meeste gevallen uw kosten voor een letselschade advocaat of jurist. De factuur gaat bovendien rechtsreeks naar uw tegenpartij. U betaalt dus ook geen voorschot. Door een letselschade specialist in te schakelen weet u zeker dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Bovendien handelt een specialist uw schade van A tot Z voor u af.

Overleg

Onze specialisten helpen u graag verder. Neem contact op om uw letsel vrijblijvend te bespreken. Zo weet u direct wat uw rechten zijn. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat een van onze specialist contact met u opneemt.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres