Onrechtmatig handelen verzekeraar bij afhandeling letselschade niet geschikt voor beoordeling in deelgeschil: Vertraging veroorzaakt door een verzekeraar bij het afhandelen van letselschade kan onrechtmatig zijn. In een recente uitspraak oordeelt de rechtbank Den Haag dat de vraag of een verzekeraar onrechtmatig handelt en financiële schade veroorzaakt in dit geval niet in een deelgeschilproedure aan de orde kan worden gesteld.

Een deelgeschil is alleen mogelijk in letselschadezaken. De rechter beoordeelt in een deelgeschilprocedure een bepaald geschilpunt, zodat partijen met de uitspraak verder kunnen onderhandelen. De rechtbank Den Haag oordeelt dat het onderwerp van het deelgeschil overlijdens- of letselschade moet zijn. De vraag of een aansprakelijke verzekeraar onrechtmatig handelde en financiële schade veroorzaakte, kan volgens de rechtbank Den Haag in dit geval daarom niet worden behandeld in een deelgeschil.

Onrechtmatig handelen verzekeraar bij afhandeling letselschade niet geschikt voor beoordeling in deelgeschil

Uw schade laten claimen door een letselschade advocaat is gratis. Bespreek uw mogelijkheden. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het formulier onder aan deze pagina.

Secundaire victimisatie

Als een aansprakelijke verzekeraar een letselschade zaak (zeer) langzaam afhandelt kan er sprake zijn van secundaire victimisatie door onrechtmatige schadeafhandeling. Niet of zeer laat reageren, wisselen van standpunt en/of afspraken niet nakomen, zijn voorbeelden van (mogelijk) onrechtmatig handelen in een letselschadezaak. In dit geval is er volgens het slachtoffer sprake van een vertraging van drie jaar en financiële schade. Het slachtoffer vraagt de rechter in een deelgeschil om de rechtmatigheid van de schadeafhandeling te beoordelen.

Doorbreken impasse letselschadezaak

De rechter beschrijft eerst de kenmerken van de deelgeschilprocedure:

‘De deelgeschilprocedure biedt betrokkenen bij een geschil over letsel- en overlijdensschade de mogelijkheid om in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase de rechter in te schakelen, waardoor partijen een extra instrument in handen krijgen ter doorbreking van een impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen.’

Doel van het deelgeschil is om partijen in staat te stellen zelf een overeenkomst te sluiten aan de hand van de uitspraak van de rechter:
‘De rechterlijke uitspraak in een deelgeschil moet partijen in staat stellen om de buitengerechtelijke onderhandelingen weer op te pakken en mogelijk definitief af te ronden.’

Deelgeschil alleen bij overlijdens- of letselschade

Vervolgens kijkt de rechter of in dit geval is voldaan aan de eisen voor een deelgeschilprocedure. Een deelgeschil is alleen mogelijk bij letselschade of overlijdensschade. De verkorte procedure biedt de mogelijkheid om een impasse te doorbreken door de rechter een oordeel te vragen over een geschilpunt. De wetgever heeft deze mogelijkheid echter alleen gecreëerd voor zaken over letsel- en overlijdensschade:

‘Het gaat dan om de buitengerechtelijke onderhandelingen over de gestelde letsel- en overlijdensschade.’

Het onrechtmatige handelen van een verzekeraar

De rechter oordeelt dat een deelgeschil in dit geval niet mogelijk is:

‘Daarop [letsel- en overlijdensschade] heeft het verzoek van [verzoeker] om te bepalen dat NN onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem geen betrekking en een uitspraak hierover draagt ook niet bij aan een oplossing voor het geschil over de letselschade van [verzoeker]. Alleen al om deze reden leent dit verzoek van [verzoeker] zich niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure.’

Het slachtoffer vindt dat de verzekeraar de zaak drie jaar vertraagde. Hierdoor leed hij financiële schade. De beoordeling was mogelijk anders uitgevallen als het slachtoffer smartengeld voor immateriële schade claimde.

Bijdragen aan oplossing voor het geschil

In artikel 1019z RV staat:

‘De rechter wijst het verzoek af voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.’

Met een vaststellingsovereenkomst bedoelt de wetgever een (definitieve) regeling. In dit geval draagt een beoordeling van de onrechtmatigheid volgens de rechter niet bij aan een oplossing voor het geschil. Voorafgaand aan deze uitspraak maakten partijen afspraken over de verdere inhoudelijke beoordeling. Partijen benoemden een deskundige en maakten afspraken over de vragen die de deskundige moet beantwoorden. Het is natuurlijk goed denkbaar dat een oordeel over vertraging in de afhandeling wel bijdraagt aan de voortgang van onderhandelingen. Bijvoorbeeld als de verhoudingen tussen partijen heel slecht zijn. De afspraken die partijen maakten, hebben in dit geval de impasse echter al doorbroken.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 13 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:5705