De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) waarschuwt voor een tekort aan gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen waardoor (met name in het MKB) de kans op arbeidsongevallen toeneemt.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is een kennisplatform voor veiligheidsdeskundigen. Door een gebrek aan gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen hebben vooral kleinere ondernemingen volgens NVVK weinig inzicht in de gevaren die hun werknemers lopen. Dit leidt tot schending van de arboregels en levert een direct gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit schrijft NVVK in een open brief.

open brief nvvk

Minder dan 50% MKB heeft risico’s in kaart gebracht

Minder dan de helft van alle MKB-bedrijven heeft een professionele inventarisatie laten uitvoeren van de risico’s binnen het bedrijf. De waarschuwing van NVVK ziet vooral op het MKB. Grote bedrijven zijn beter in staat om deskundig personeel aan te trekken en te behouden. Het tekort aan gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen raakt daarom met name kleinere ondernemingen:

‘Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te mitigeren, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving.’

Aanleiding open brief en oplossing

NVVK geeft als reden voor de waarschuwing de hoge (maatschappelijke) kosten van letselschade en de toenemende ophef over veiligheidsincidenten. NVVK roept werkgevers en sectororganisaties op om meer aandacht te besteden aan veiligheid. Daarnaast kan bij- en om scholing van werknemers tot veiligheidsdeskundigen een positieve rol spelen volgens NVVK.


Bron: www.veiligheidskunde.nl