Hoofdelijk aansprakelijk is de verplichting om een gezamenlijke schuld geheel te betalen. De schuldeiser kan de hele schuld of schadevergoeding opeisen bij alle hoofdelijke aansprakelijke schuldenaren. De hoofdelijke aansprakelijke partij betaalt mede namens zijn mede schuldenaren.

Voordeel van hoofdelijke aansprakelijkheid is dat de schuldeiser iedere schuldenaar kan aanspreken om de gehele schuld te voldoen. De schuldeiser kan kiezen aan welke schuldenaar hij vraagt om na te komen. Deze partij moet vervolgens de hele schuld voldoen. Hoofdelijke aansprakelijkheid is dus vooral in het voordeel van schuldeisers. De schuldeiser blijft buiten de onderlinge draagplicht van gezamenlijke schuldenaren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid kan rusten op mensen, op rechtspersonen of op beiden. Bijvoorbeeld in het geval een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor een schuld van een rechtspersoon.

Hoofdelijke aansprakelijkheid is een term die juristen, deurwaarders en schuldeisers graag gebruiken. Het loont in veel gevallen om goed uit te zoeken of u een plicht heeft een schuld in zijn geheel te voldoen. Neem niet zomaar aan dat u hoofdelijk aansprakelijk bent.

Hoofdelijke aansprakelijk schadevergoeding

De hoofdelijkheid geldt op grond van de wet ook voor een schadevergoeding. Als twee of meer partijen verplicht zijn schade te betalen, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. De partij die schade lijdt, kan iedere partij dan aanspraken om de hele schadevergoeding te betalen.

Artikel 6:7 lid 1 BW

Hoofdelijke aansprakelijkheid staat beschreven in artikel 7 lid 1 van boek 6 van het Burgelijk Wetboek. Artikel 6:7 lid 1 BW luidt als volgt:

‘Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.’

Hoofdelijk aansprakelijkheid voorbeelden

Een voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid is een en/of rekening of een hypotheek. De rekening of hypothecaire lening staat op naam van meerder personen. De bank kan beide personen verplichten om een roodstand of een achterstand in de hypotheek verplichtingen volledig te betalen.

Ook de vennoten van een Vennootschap onder Firma zijn hoofdelijk aansprakelijk. Een schuldeiser kan een schuld van de vennootschap in zijn geheel bij iedere vennoot opeisen.

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de rechtspersoon.

Geldverstrekkers, zoals banken, stellen bij zakelijke leningen vaak de voorwaarde dat ook een aandeelhouder/bestuurder hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaart voor een lening. De bank kan de schuld dan ook verhalen op het privé vermogen van de aandeelhouder of bestuurder.

Regresvordering bij hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijk aansprakelijke schuldenaar betaalt ook namens zijn mede schuldenaren. Hierdoor ontstaat een zogenaamde regresvordering. De betalende partij krijgt een vordering op zijn medeschuldenaren voor het deel van de schuld dat de medeschuldenaren moeten dragen.

Overleg bij aansprakelijkheid

Door een zaak te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u goed informeren. Neem contact op. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres