De schadebeperkingsplicht is de verplichting om schade te voorkomen of te beperken. De verplichting om schade te beperken bestaat alleen als we dit redelijkerwijs van de benadeelde mogen verwachten. Schade die de benadeelde kon voorkomen, betaalt de benadeelde zelf. De benadeelde heeft eigen schuld voor het ontstaan van de binnen redelijke grenzen te voorkomen schade.

Het verhalen van schade die het slachtoffer zelf kon voorkomen, is niet mogelijk is. Het slachtoffer moet schade beperken voor zo ver dit redelijk is. Of schade voorkomen redelijk is, beoordelen we per geval. De kosten, de inspanning en de mogelijkheid om de schade te beperken zijn van belang. De aansprakelijke partij betaalt op grond van de schadebeperkingsplicht ook alleen redelijke kosten om schade te voorkomen. Een schadevergoeding is dus beperkt tot de schade die het slachtoffer niet kon voorkomen.

Artikel 101 boek 6 Burgelijk Wetboek

De schade beperkingsplicht staat in de wet in artikel 101 van boek 6 van het Burgelijk Wetboek:

Art. 6:101 BW:
Lid 1.
Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

Lid 2.
Betreft de vergoedingsplicht schade, toegebracht aan een zaak die een derde voor de benadeelde in zijn macht had, dan worden bij toepassing van het vorige lid omstandigheden die aan de derde toegerekend kunnen worden, toegerekend aan de benadeelde.

Voorbeelden van de schadebeperkingsplicht

De eigenaar van een instortend pand, moet het instorten voorkomen als dit mogelijk is. Na een auto ongeluk met letsel, moet het slachtoffer zich medisch laten behandelen. Het slachtoffer moet actief meewerken aan zijn herstel. Als een Fiat Panda naar de garage moet na een aanrijding, mag de eigenaar geen Ferrari huren. De benadeelde kan alleen redelijke kosten verhalen op de tegenpartij. In al deze gevallen, loopt de schade op door handelen of niet handelen van het slachtoffer. Door het instortende pand te stutten, letsel te laten behandelen of een vervangende auto te huren in de zelfde luxe klasse beperkt het slachtoffer de schade.

Contact

Heeft u vragen over de schadebeperkingsplicht? Neem contact op. Wij horen graag wat u is overkomen. Bespreek uw letsel en schade en zorg dat u weet waar u recht op heeft. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres