Struikelen over mat supermarkt: Bij de laatste inkopen voor Sinterklaas gaat het mis in de supermarkt. Een vrouw loopt de supermarkt in, struikelt over een droogloopmat, valt op de betegelde vloer en loopt arm letsel op. De vrouw stelt de supermarkt aansprakelijk voor de letselschade die ontstond door het struikelen over een mat.

De rechtbank Noord Holland beoordeelt de aansprakelijkheid. Op camerabeelden is te zien dat een andere bezoeker de mat iets optilt met een voet en de vrouw daardoor valt. De rechter concludeert daarom dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en de supermarkt niet aansprakelijk is voor het letsel van de gevallen klant. Een losliggende droogloopmat kan gevaar opleveren, maar dit gevaar is niet dusdanig dat Albert Heijn in dit geval veiligheidsmaatregelen had moeten treffen.

Beoordeling struikelen over mat supermarkt

Bij het struikelen over een mat of ander voorwerp beoordelen we de aansprakelijkheid aan de hand van de vraag of er sprake is van gevaarzetting. Dit betekent dat er een gevaarlijke situatie is gecreëerd waarbij een grote kans op ongevallen en letsel bestaat:

‘Beoordeeld dient te worden of Albert Heijn door de droogloopmat los op de tegelvloer te leggen een risico heeft geschapen dat onder de omstandigheden redelijkerwijs niet verantwoord was.‘

Struikelen over mat supermarkt, Rechtbank Noord-Holland 28 december 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:13441

Opkrullen mat was oorzaak struikelen

De rechter concludeert dat het slachtoffer niet was gevallen als een andere bezoeker van de supermarkt de mat niet had verschoven. Het opkrullen van de mat was de oorzaak dat de eisende partij struikelde en viel:

‘Op grond van de camerabeelden komt de rechtbank tot de conclusie dat [verzoekster] is gevallen door de handelwijze en het gedrag van een voorbij lopende klant. Die klant heeft de droogloopmat met de linkervoet een stukje doen opkrullen waardoor er beweging in de mat kwam en [verzoekster] waarschijnlijk uit balans is geraakt en is gestruikeld.‘

Losliggende droogloopmat

De rechter vindt dat een losliggende droogloopmat niet dusdanig veel gevaar veroorzaakt dat de supermarkt aansprakelijk is. De kans op een ongeval met letselschade is klein volgens de rechter. Albert Heijn hoefde daarom geen rekening te houden met personen die struikelen over de mat en gewond raken:

‘Als al moet worden aangenomen dat een losliggende droogloopmat met een antislip onderkant een gevaar in zich bergt, levert die gevaarzetting op zichzelf nog geen onrechtmatig handelen op. Hoewel een val op een harde tegelvloer ernstige gevolgen kan hebben, is het risico op een ongeval als het onderhavige (de kans op verwezenlijking van het gevaar) dermate gering dat Albert Heijn daar niet op bedacht hoefde te zijn.’

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

De rechter concludeert dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hiervoor is de eigenaar van de winkel niet aansprakelijk. De rechter benoemt dat er geen sprake is van risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de supermarkt alleen aansprakelijk is voor ongevallen waarbij de supermarkt een verwijt kan worden gemaakt:

‘De rechtbank komt aldus tot de conclusie dat [verzoekster] door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is gevallen, waarvoor Albert Heijn niet aansprakelijk kan worden gehouden. Daarbij merkt de rechtbank nog op, net als op de zitting, dat het feit dat er iets onwelgevalligs gebeurt in een winkel van Albert Heijn geen risicoaansprakelijkheid van Albert Heijn oplevert. Het verzoek van [verzoekster] zal daarom worden afgewezen.’

Gratis rechtshulp

Neem contact op door te bellen naar 0800 – 44 55 000, een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl of door het onderstaande contactformulier in te vullen en te versturen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 28 december 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:13441