Uitglijden op natte vloer werkplek: In een recente uitspraak beoordeelt de rechtbank Midden-Nederland het uitglijden van een werknemer op de natte vloer van een werkplek.

Een procesoperator glijdt tijdens het werk uit over een plas water. De werkgever ontkent dat er water op de vloer lag. Tijdens de rechtszaak moet de werkgever toch erkennen dat de vloer nat (en glad) was. De rechter stelt vast dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt en veroordeelt de werkgever om de letselschade te vergoeden. De werkgever is aansprakelijk omdat er onvoldoende toezicht was om een natte vloer op de werkplek te voorkomen.

Bij het arbeidsongeval raakt de werknemer gewond aan zijn linkerschouder en linkerarm. Uit verklaringen blijkt dat er sprake was van een natte vloer. De oorzaak van het uitglijden en vallen, is dus helder in dit geval. De rechter beoordeelt of de werkgever de benodigde maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat werknemers op hun werkplek uitglijden op de natte vloer.

Uitglijden op natte vloer werkplek
De zorgplicht van de werkgever ziet op de specifieke risico’s van de werkzaamheden binnen het bedrijf.

Zorgplicht uitglijden op natte vloer werkplek

De werknemer raakte gewond tijdens het werk. Dit staat vast. De werkgever moet daarom aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan. Dit betekent dat de werkgever de (redelijke) maatregelen heeft genomen die nodig zijn om dergelijke ongevallen te voorkomen. In dit geval kijken we dus naar de maatregelen die de werknemer nam om gladheid en uitglijden te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen werkgever

De werkgever voert de volgende omstandigheden aan om aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan:

 • De vloer is voorzien van een anti slip laag en afvoerputjes;
 • De werkgever heeft anti slip veiligheidsschoenen beschikbaar gesteld;
 • Werknemers kregen een algemene training en cursus over veiligheid;
 • De werkgever hield maandelijks een onaangekondigde hygiëne-audit;
 • In een RI&E onderzoek uit 2019 is naar voren gekomen dat de vloeren en de schoonmaakwerkzaamheden voldoende waren;
 • Natte baansmering kan lekken en gladheid veroorzaken. Het schoonhouden van de werkplek deden werknemers zelf. De werkgevers stelde hiervoor bezems en trekkers beschikbaar.

Werkgever moet nattigheid opmerken

De machines in dit bedrijf gebruiken een zogenaamde natte baansmering. Hierbij komt vocht vrij dat wordt opgevangen in lekbakken. Deze lekbakken kunnen overlopen. Voor dit bedrijf is een natte en gladde vloer daarom een constant veiligheidsrisico. De rechter oordeelt dat het systeem om een natte vloer te voorkomen en op te merken in di geval onvoldoende is:

‘Een plas nattigheid had opgemerkt moeten worden. Dat dit niet is gebeurd getuigt van onvoldoende toezicht. Verder is er kennelijk sprake van een ontbrekend signaleringssysteem voor het overlopen van de voor de opvang van de nattigheid bedoelde lekbakken en dat moet gezien worden als een onvoldoende invulling van de zorgplicht van de werkgever. Gladheid op bedrijfsvloeren moet waar mogelijk vermeden worden.’

Reëel risico, reële maatregelen

De maatregelen die een werkgever moet nemen, hangen af van de risico’s binnen een bedrijf. Deze uitspraak is daarom, zoals alle uitspraken, zeer specifiek. Actief toezicht houden en een signaleringssysteem voor nattigheid op de werkvloer is in dit geval vereist, omdat een natte vloer een reëel risico is binnen dit bedrijf.

Minder toezicht door corona

Door de corona maatregelen waren er tijdens het ongeval minder toezichthouders op de werkvloer. Dit betekent dat er minder toezicht was op veilig werken dan gebruikelijk. Dit weegt de rechtbank mee. Een afwijking van de ‘normale’ veiligheidsprotocollen en werkwijze betekent vriwel altijd dat een werkgever aansprakelijk is als hierdoor schade ontstaat.

Werknemer minder bedacht op natte vloer

Het bedrijf was de natte baansmering gefaseerd aan het vervangen voor droge baansmering. Natte baansmering heeft een lekbak nodig. Als de lekbak niet tijdig wordt geleegd, kan deze overlopen. De gevallen werknemer werkt op een plek met droge baansmering. Waar geen lekbakken nodig zijn. Daarom kon hij volgens de rechter minder alert zijn op gladheid door het overlopen van lekbakken.

Bespreek uw schadevergoeding

Schakel een gratis letselschade advocaat in. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:1228