Veel arbeidsongevallen niet gemeld bij Arbeidsinspectie: Veel werkgevers weten niet dat er voor arbeidsongevallen een meldplicht geldt. Ongeveer 70% van alle arbeidsongevallen wordt daarom ten onrechte niet gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De reden dat veel werkgevers arbeidsongevallen niet melden, is dat veel werkgevers simpelweg niet bekend zijn met de meldplicht. Eerder werd aangenomen dat ongeveer de helft van alle arbeidsongevallen niet werd gemeld. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit percentage ongeveer 70% is.

Veel arbeidsongevallen niet gemeld bij Arbeidsinspecti

Meldplicht arbeidsongeval

Het melden van een arbeidsongeval is verplicht bij:

 • een ongeval met dodelijke afloop;
 • ziekenhuisopname (waaronder ook dagopname valt);
 • blijvend letsel.

De meldplicht geldt ook als iemand pas enige tijd na het arbeidsongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen of als pas na enige tijd blijkt dat er sprake is van blijvend letsel. De meldplicht geldt bovendien niet alleen voor werknemers, maar voor alle personen onder het gezag van het bedrijf. Ook arbeidsongevallen van zzp’ers en uitzendkrachten moeten worden gemeld.

Meer informatie over de meldplicht voor arbeidsongevallen vindt u op www.nlarbeidsinspectie.nl

Boete niet melden arbeidsongeval

De sanctie voor het nalaten van een melding is een boete. De gemiddelde boete is ongeveer € 1.500,–. Bij meerdere overtredingen van de meldplicht kan de boete oplopen. De Arbeidsinspectie heeft echter geen werkend systeem om vast te stellen of een werkgever meerdere keren de wet overtreedt. Dat een boete hoger wordt door meerdere overtredingen, komt in de praktijk dan ook niet veel voor.

Meldplicht uitzendbureaus in 2024

Vanaf 2024 geldt voor uitzendkrachten een dubbele meldplicht. Zowel de inhuurder als het uitzendbureau is vanaf dat moment verplicht een melding te doen bij de Arbeidsinspectie als een uitzendkracht betrokken is bij een arbeidsongeval.

Vragen over een arbeidsongeval

Neem contact op om een arbeidsongeval te bespreken. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.nu.nl