Werknemer stoot hoofd: Een werknemer van een golfbaan stoot haar hoofd bij het vullen van een koelkast. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in deze recente uitspraak dat de werkgever aansprakelijk is voor het letsel dat ontstaat door het stoten van het hoofd. De werkgever had maatregelen moeten nemen om een gevaarlijke werksituatie te voorkomen.

Je hoofd stoten, klinkt als een klassiek alledaags huis-, tuin- en keukenongeval. De werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer het hoofd stoot omdat de werksituatie gevaarlijk is. In dit geval was de ruimte waarin de vrouw werkzaamheden verrichtte onvoldoende veilig. De werkgever had veiligheidsmaatregelen moeten nemen. De werkneemster moest bij haar werkzaamheden herhaaldelijk hurken waarbij zij met haar hoofd onder een metalen handvat kwam. De werkruimte voldeed daarom niet aan het veiligheidsniveau dat verwacht mocht worden.

Werknemer stoot hoofd
De werknemer stoot haar hoofd aan het metalen handvat van een koelkast.

Werknemer stoot hoofd bij vullen koelkast in krappe bijkeuken

De rechter beschrijft de werksituatie. De koelkast staat in een krappe bijkeuken. Bovendien bleef de koelkastdeur niet openstaan. De werkgever had er rekening mee moten houden dat een werknemer zich zou bezweren in deze situatie:

‘Golf Duinzicht had terdege rekening moeten houden met de mogelijkheid dat een ongeval zich zou voordoen en een werknemer zich mogelijk zou bezeren aan het metalen handvat. [appellante] bevond zich namelijk in een krappe bijkeuken waarbij de deur van de linker koelkast aan de rand/het uiteinde voorzien was van een uitstekend metalen handvat. Bij het vullen van die koelkast met dranken werd zij gehinderd door een telkens dichtvallende koelkastdeur die door middel van een krat moest worden tegengehouden en die daardoor naar alle waarschijnlijkheid niet geheel was weggedraaid (naar de zijkant), maar min of meer schuin in de ruimte van de bijkeuken hing.’

Herhaaldelijk hurken onder metalen handvat

Het hof beschrijft de handeling die de vrouw moest verrichten. Het vullen van de koelkast vereist dat de vrouw herhaaldelijk hurkt en opstaat. Het bijvullen van de koelkast betekent daarom dat de vrouw zich veelvuldig met haar hoofd en torso onder het handvat begeeft:

‘[appellante] moest vanuit een lage (gehurkte) positie een repeterende reikende en/of draaiende beweging maken met haar hoofd en torso in de buurt van c.q. vlak onder het uitstekende metalen handvat dat zich op een hogere plaats dan haar eigen positie bevond, waarbij zij telkens moest hurken en weer opstaan bij het bijvullen van de koelkast.’

Werknemer bekend met gevaar – Ervaringsfeit van mogelijke onoplettendheid

De werkgever moet rekening houden met onoplettendheid van de werknemer. De rechter noemt dit het ‘ervaringsfeit van mogelijke onoplettendheid’. Dat een werknemer bekend is met een bepaald gevaar maakt dit niet anders. De werkgever kan bij een gevaarlijke werksituatie dus geen beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid of de kennis van de werknemer:

‘Dat er mogelijk sprake is geweest van enige onoplettendheid bij het omhoog komen van [appellante] vanuit haar geknielde/ gehurkte positie en dat zij bekend was met de situatie ter plaatse, maakt het voorgaande niet anders. Golf Duinzicht moet als werkgever rekening moet houden met het ervaringsfeit van mogelijke onoplettendheid van een werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.’

Bijvullen koelkast is deel van werk

Het bijvullen van de koelkast is in dit geval een dagelijkse werkzaamheid. Omdat de bijvulwerkzaamheden deel zijn van het werk is er geen sprake van een huis-, tuin- en keukenongeval of ongelukkige samenloop van omstandigheden. De beoordeling was dus mogelijk anders geweest als de vrouw bijvoorbeeld haar lunch in de koelkast had gezet:

‘Daarbij komt dat art. 7:658 BW vergt dat een hoog veiligheidsniveau van de betrokken werkruimte verwacht mag worden. Dit klemt hier temeer omdat de (repeterende) bijvulwerkzaamheden tot de dagelijkse werkzaamheden van [appellante] behoorden. Onder deze specifieke omstandigheden kan dan ook niet gezegd worden dat het bevoorraden van de koelkast een alledaagse dan wel een huis-, tuin- en keukenactiviteit is, dan wel dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarvoor in beginsel geen zorgplicht geldt, althans waarvoor een werkgever geen maatregelen behoeft te treffen, dan wel instructies hoeft te geven of dient te waarschuwen.’

Bespreek uw schadevergoeding

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@letselschadespecialist.nl of gebruik het onderstaande contactformulier.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:831