Whiplash door val in bus: Begin 2001 valt een man van zijn mountainbike waarbij hij whiplash-achtige klachten oploopt. Eind 2002 valt de man nogmaals door het plotselinge remmen van een lijnbus. De man ervaart na de valpartij in de bus weer whiplashklachten. De rechtbank Gelderland beoordeelt in deze recente uitspraak of de klachten van de man het gevolg zijn van de val in de lijnbus.

De verzekeraar van de busmaatschappij stapt uiteindelijk naar de rechter om vast te laten stellen dat het slachtoffer geen recht heeft op verdere vergoeding van letselschade. De rechter stelt uiteindelijk vast dat uit de beschikbare medische informatie niet blijkt dat het slachtoffer fysieke en psychische klachten opliep bij de val in de bus.

Tijdens een eerdere zitting is afgesproken dat een neuroloog als deskundige optreedt. De neuroloog beantwoord door de rechter gestelde vragen over de klachten van het slachtoffer. Aan de hand van het rapport van de deskundige en de overige medische informatie beoordeelt de rechter of de whiplash die het slachtoffer stelt te hebben het gevolg is van de val in de bus.

Whiplash door val in bus, Rechtbank Gelderland 27 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5333

Fysieke klachten door val in bus

De rechter vindt in het geleverde bewijs geen onderbouwing van de fysieke klachten die het slachtoffer stelt te hebben. De klachten zijn volgens de rechter niet consistent, consequent en onvoldoende samenhangend. De rechter concludeert daarom dat de busmaatschappij niet aansprakelijk is voor de fysieke klachten van het slachtoffer:

‘De conclusie is dat hetgeen [ged.conv./eis.reconv.] heeft gesteld over zijn fysieke gezondheidsklachten onvoldoende wordt onderbouwd door de stukken waarop hij een beroep heeft gedaan. Ter zitting heeft (de advocaat van) [ged.conv./eis.reconv.] verklaard de klachten, die [ged.conv./eis.reconv.] eerst ter zitting naar voren heeft gebracht, niet nader te kunnen onderbouwen nu dit met name gevoelens zijn die [ged.conv./eis.reconv.] ervaart. Mede gelet op het rapport van [deskundige 1] kan ten aanzien van de door hem gestelde fysieke klachten niet worden vastgesteld dat sprake is van een plausibel klachtenpatroon, in die zin dat een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten niet kan worden vastgesteld.’

Psychische klachten door val in bus

Het slachtoffer stelt niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk letsel te hebben opgelopen. De rechtbank beoordeelt de medische stukken en concludeert dat er geen sprake is van een consequent en samenhangend patroon van psychische klachten:

‘Nu ook niet op basis van voornoemde (medische) stukken kan worden geconcludeerd dat sprake is van een consequent en samenhangend patroon van psychische klachten, oordeelt de rechtbank dat [ged.conv./eis.reconv.] onvoldoende heeft gesteld dat sprake is van psychische klachten na het ongeval.’

Schakel een letselschade advocaat in

Ons landelijk gratis telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt uw vragen ook stellen door een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl. Wilt u dat een letselschade advocaat contact met u opneemt? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 27 september 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:5333