Zorgen over veiligheid fatbike: Hoeveel ongevallen er jaarlijks met een fatbike gebeuren is onbekend. Bij de registratie van ongevallen wordt geen onderscheid gemaakt tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. De hoge snelheid van fatbikes en het toenemend aantal jongeren dat betrokken raakt bij een fietsongeval zijn redenen om zorgen te hebben over het toenemend aantal fatbikes.

De afgelopen 10 jaar steeg het aantal 12 tot 17- jarigen dat op de spoedeisend hulp belande na een fietsongeval met 38%. Volgens VeiligheidNL zijn 12 tot 17 jarigen na 55 plussers de belangrijkste risicogroep voor fietsongevallen. Rijden met hoge snelheid (zonder helm) is de voornaamste risicofactor. Door de opkomst van de e-bike en fatbike bestaat de angst dat het aantal fietsongevallen onder jongeren nog verder gaat stijgen.

Zorgen over veiligheid fatbike

De invoering van de helmplicht heeft de fatbike een flinke boost gegeven. Veel fatbike bestuurders gaan er misschien ten onrechte vanuit dat hun fatbike een elektrische fiets (met trapondersteuning) is. In het programma Meldpunt van omroep Max werd deze week aandacht gevraagd voor het gevaar van fatbikes. Fietsersbond Amsterdam stelde vorig jaar vast dat de gemiddelde snelheid van fatbikes 30 km/u was terwijl 25 km/u is toegestaan.

Bestuurder opgevoerde fatbike wordt niet beschermd

De Nederlandse wet heeft altijd een onderscheid gemaakt tussen de fiets en motorvoertuigen. Als een fietser (of voetganger) en een motorvoertuig betrokken zijn bij een aanrijding dan heeft de fietser in bijna alle gevallen recht op vergoeding van de opgelopen schade. De elektrische fiets met trapondersteuning is volgens de wet geen motorvoertuig. Maar een fatbike is lang niet altijd een elektrische fiets met trapondersteuning.

Is een fatbike verzekerd?

Een fatbike is een brommer als de maximum snelheid hoger is dan 25 km/u, als de motor meer vermogen heeft dan 250 Watt of als de fatbike zonder te trappen een snelheid van meer dan 6 km/u bereikt (bijvoorbeeld als de fatbike is voorzien van een gashendel). Als een fatbike geen elektrische fiets is met trapondersteuning dan zijn (bromfiets)verzekering, kenteken en helm verplicht.

Fatbike geen fiets maar een onverzekerde brommer

Als een Fatbike geen fiets is, maar een onverzekerde brommer dan loopt de bestuurder een groot financieel risico. Als de bestuurder aansprakelijk is voor schade dan draagt de bestuurder deze schade zelf. De schade die ontstaat als iemand gewond raakt (letselschade), loopt snel op. Rijden op een opgevoerde fatbike is daarom ook financieel zeer risicovol.

Invloed fatbikes op de rechtspraak

In de rechtspraak zien we dat de kwalificatie van elektrische voertuigen steeds vaker een rol speelt bij de afhandeling van letselschade. De vraag of een voertuig een elektrische fiets is met trapondersteuning bepaalt of de bestuurder een beroep kan doen op de wettelijke bescherming voor fietsers en voetgangers (artikel 185 WVW). In de toekomst zal steeds vaker aan de orde komen of een fatbike of e-bike een gewone fiets is of een motorvoertuig.

Opgevoerde fatbike

Op internet zijn diverse bedrijven te vinden die fatbikes opvoeren of producten verkopen om een fatbike op te voeren. Dit kan gaan om het aanbrengen van een gashendel of het verhogen van de maximum snelheid door middel van een app. De websites vermelden niet altijd dat het rijden op de weg met een opgevoerde fatbike niet is toegestaan. De politie nam inmiddels al een fatbike in beslag met een maximum snelheid van 85 km/u.
Bovendien worden er ook fatbikes verkocht die bij de verkoop al niet voldoen aan de vereisten van een elektrische fiets met trapondersteuning.

Politie krijgt meer mogelijkheden om illegale fatbikes op te sporen

De politie krijgt op korte termijn meer mogelijkheden om vast te stellen of een fatbike voldoet aan de wettelijke vereisten. Door middel van speciale rollerbanken kan binnenkort worden vastgesteld of er sprake is van een illegale fatbike.

Bespreek uw schade met een letselschade advocaat

Neem contact op door te bellen naar 0800 – 44 55 000, een e-mail te sturen naar info@letselschadespecialist.nl of door het onderstaande contactformulier in te vullen en te verzenden, zodat een letselschade specialist contact met u kan opnemen.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres


    Bron: Bekijk hier de Meldpunt uitzending