Getuigenverklaring aanrijding: Bij het claimen van een letselschadevergoeding na een aanrijding geeft een getuigenverklaring vaak de doorslag.

Het belang van getuigen en getuigenverklaringen bij aanrijdingen is groot. Vraag getuigen zo snel mogelijk na de aanrijding om contactgegevens. Getuigen verlaten de plaats van een aanrijding over het algemeen snel. Zeker bij een aanrijding met blikschade. Laat getuigenverklaringen bovendien zo snel mogelijk na de aanrijding opstellen. De getuige van de aanrijding kan zich op dat moment namelijk de meeste details herinneren.

Het belang van een getuigenverklaring na een aanrijding

Veel schadeclaims lopen stuk, omdat de betrokken partijen allebei een andere beschrijving geven van een aanrijding. Bij een aanrijding op een kruispunt met stoplichten reed een van de betrokkenen door rood. Als beide partijen verklaren dat ze door groen reden, ontstaat een probleem. Voor een schadevergoeding moet namelijk de aansprakelijkheid vaststaan. Het slachtoffer van een aanrijding moet de manier waarop het ongeval plaatsvond bewijzen. Een getuigenverklaring over een aanrijding bewijst in veel gevallen dat er recht bestaat op vergoeding van schade.

Veel details van een aanrijding kunnen voor het recht op een schadevergoeding belangrijk zijn. Bijvoorbeeld:

 • snelheid;
 • wegpositie;
 • bijzondere verrichtingen (inhalen, invoegen, wegrijden uit een parkeervak, achteruit rijden);
 • werd er richting aangegeven;
 • verkeersovertreding;
 • rijgedrag van andere weggebruikers;
 • wie zaten er in de auto.
Getuigenverklaring aanrijding

Inhoud getuigenverklaring aanrijding

Neem in de verklaring in ieder geval de volgende gegevens op:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • De relatie tussen de getuige en degene die betrokken was bij de aanrijding (is dit een vriend, familielid of een toevallige omstander);
 • Het tijdstip van de aanrijding;
 • Waar de aanrijding plaatsvond;
 • De plaats waar de getuige op het moment van de aanrijding was (vanuit welke positie zag de getuige de aanrijding gebeuren);
 • Een beschrijving van hetgeen de getuige zag. (Vraag de getuige om een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de aanrijding, het rijgedrag, de verkeersregels en de omstandigheden).

Vraag de getuige eventueel ook om een tekening te maken van de verkeerssituatie, de eigen positie, het ongeval en alle relevante verkeersborden en verkeerstekens.

Ondertekening getuigenverklaring

Onder de verklaring zet de getuige een handtekening. Laat de getuige ook de datum en de plaats waar de verklaring is opgemaakt, opschrijven.

Staat de verklaring op meerder pagina’s? Laat de getuige dan elke pagina van de verklaring ondertekenen of paraferen.

Getuigenverklaring rechtbank

Veel letselschade wordt buiten de rechtbank afgehandeld. Partijen sluiten een overeenkomst. In dat geval is er geen rechter bij de afhandeling betrokken. In sommige gevallen is de gang naar de rechter noodzakelijk. Bijvoorbeeld om de aansprakelijkheid vast te stellen in een deelgeschilprocedure. Een getuigenverhoor bij de rechtbank is dan mogelijk. Zeker als getuigen elkaar tegenspreken kan een verhoor noodzakelijk zijn. De rechter beoordeelt dan de betrouwbaarheid en waarde van de getuigenverklaringen.

Onbekende getuigen aanrijding

Getuigen rijden door na een aanrijding. Daardoor kan een slachtoffer soms niet bewijzen dat hij recht heeft op een schadevergoeding. Probeer daarom direct na een ongeluk contactgegevens te verzamelen van getuigen. Als u niet weet wie de getuigen zijn, is een oproep ter plaatse misschien een oplossing. U kunt op de plaats van de aanrijding een oproep plaatsen waarin u getuigen vraagt contact met u op te nemen. Beschrijf in de oproep de aanrijding, het tijstip en vraag mensen contact met u op te nemen.

Bespreek uw aanrijding vandaag

Door uw schade te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij schade goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw schade telefonsich of maak een afspraak. Een eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contact formulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres